Religiösa friskolor borde förbjudas

"Skolväsendet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet", skriver S-riksdagsledamoten Linus Sköld, Älvsbyn i dagens Norrländska Socialdemokraten.

Den svenska skolan och kristen trosutövning har en lång historia. Reformationen under andra halvan av 1500-talet, då Sverige blev protestantiskt, innebar en förändrad syn på kristendomen. Tro skulle bygga på den enskildes relation till Gud snarare än till kyrkan. Därefter översattes bibeltexterna till allmogens språk. Klockaren ålades att lära alla barn att läsa, och husförhör infördes.

På så vis fick Sverige tidigt en utbredd läskunnighet i befolkningen.

Så småningom tog staten över skolan och sedan dess har staten och kyrkan gått skilda vägar. Och nu har lagstiftaren satt ned foten: Skolväsendet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Saklighet och allsidighet, demokratins ideal och mänskliga rättigheter är fundament för den svenska skolan.

Men denna princip har undantag. Även om undervisningen ska vara konfessionsfri får fristående skolor ha religiösa inslag i utbildningen, en sort religiös profil. Dessa skolor kallas ofta ”religiösa friskolor”.

Den bärande tanken vid införandet av grundskolan var att barn med olika bakgrunder kan lära sig saker av att utbildas tillsammans – det skulle skapa en stark samhällsgemenskap, gemensam värdegrund och gemensamma referensramar. Att det alls finns skolor med religiös profil motverkar detta.

Det är det huvudsakliga skälet till att vi socialdemokrater vill förbjuda religiösa friskolor.

Det finns gott om fall där religiösa friskolor inte klarar av att hålla sig inom reglerna utan gör helt oacceptabla saker. Skolor som organiserar obligatorisk morgonbön. Skolor som delar upp pojkar och flickor i skolskjutsen och i undervisningen. Skolor som indoktrinerar barn i abortmotstånd. Skolor som påstår att homosexualitet är en synd. Skolor som bedriver exorcism och handpåläggning för att bota sjukdomar. Skolor som måste stängas efter att säpo larmat om terrorfinansiering och att elever radikaliseras i deras verksamhet.

Därför borde religiösa friskolor förbjudas.

Det är uppenbart att religion och trosutövning inte hör ihop med den nutida synen på utbildning och skola. Vetenskap, saklighet och allsidighet. Demokratins ideal. Om barn från olika bakgrunder ska mötas i skolan kan inte skolor ha profiler baserat på elevernas bakgrundsfaktorer, som religion.

Därför borde religiösa friskolor förbjudas.

Vi tackar kyrkan för den tidiga läskunnigheten på bredden. Men nu är det big bang och evolution som gäller i skolan, inte skapelseberättelser om Adam och Eva eller intelligent design.

Därför borde religiösa friskolor förbjudas.

facebook Twitter Email