Regionledningen tar inte jämställdheten på allvar

Vid dagens regionfullmäktige meddelade majoriteten att den årliga jämställhetsrapport som regionen tagit fram ska upphöra, något som Anders Öberg regionråd i opposition, är starkt kritisk till.

– Norrbotten behöver mer jämställdhet, inte mindre. När Kraftsamling som vi genomförde under åren 2011–15 sammanställdes så visade samtalen väldigt tydligt att jämställdhet och förmågan att locka unga kvinnor att både stanna kvar i och flytta till Norrbotten kommer att vara helt avgörande för Norrbottens utveckling, säger Anders Öberg, regionråd i opposition.

Socialdemokraterna anser att regiondirektören skulle få i uppdrag att stärka Region Norrbottens strategiska arbete med genus och jämställdhet genom att inrätta en jämställdhetsstrateg med ansvar för jämställdhetsfrågor internt och externt för att stärka jämställdhetsintegreringen och jämställdhetsarbetet, något som majoriteten avslagit.

– Jag tycker att det är väldigt tydligt att den nya ledningen inte tar jämställdhetsfrågorna på allvar och i och med det beslut som fattats prioriteras jämställdheten ned, det är väldigt olyckligt för Norrbottens fortsatta utveckling, fortsätter Anders Öberg.

– Under 2019 kommer Region Norrbotten att vara en av sex modellregioner i Sverige. Det handlar om jämställdhetsintegrering av styrning och ledning genom att systematiskt jämföra arbetssätt med varandra. Jämlik och jämställd hälsa är en jätteutmaning i Norrbotten och ur den aspekten är beslutet helt obegripligt, avslutar Anders Öberg.

För mer information:

Anders Öberg, regionråd i opposition
070-609 35 63

facebook Twitter Email