Satsning för att minska beroendet av stafettläkare

Tidigare under veckan presenterade ledningen för Region Norrbotten ett förslag för att ge större kontinuitet och kunna minska behovet av inhyrda läkare inom primärvården.

Förslaget innebär att specialister inom allmänmedicin som tecknar sig för att jobba inom Region Norrbottens primärvård i minst fyra år får en särskild ”stanna-kvar-premie” utöver lön och pension. Premien består av pensionsinbetalningar i en kapitalförsäkring som tillfaller läkaren efter att hen har tjänstgjort som allmänläkare i fyra år.

Att ha fast anställda läkare istället för inhyrda förbättrar möjligheterna till bättre kontinuitet i patientkontakten och ger bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och aktivt utvecklingsarbete på Norrbottens hälsocentraler vilket i sin tur skapar trygghet inte minst för äldre och kroniskt sjuka.

Inom hälso- och sjukvården pågår ett skifte från slutenvård till öppenvård för att matcha patienternas behov av vård nära hemmet. Befolkningen i Norrbotten blir allt äldre och genom att ha en stark primärvård kan man undvika att patienter hamnar på sjukhus för åkommor som hade kunnat behandlas tidigare.

– En förutsättning för att lyckas med att tillhandahålla en nära vård, är att kompetensförsörjningen säkras inom primärvården. Vi tror att det här kommer att förbättra förutsättningarna för att både rekrytera och behålla våra allmänläkare inom primärvården, säger Maria Stenberg, regionstyrelsens ordförande.

-Det här är ett av flera förslag vi jobbar med för en bättre arbetsmiljö och en långsiktig personalförsörjning. Sedan tidigare har regionen stärkt utbildningsfrågorna med utbildningstjänster för sjuksköterskorna. Vi har slutit en överenskommelse med sjuksköterskorna i senaste kollektivavtalet om förändringar vad gäller sänkt arbetstid för de som jobbar nätter och helger och under våren fortsätter arbetet med att se hur vi stärker och utvecklar undersköterskorna, säger Anders Öberg, regionråd med ansvar för personalfrågorna.

facebook Twitter Email