Region Norrbotten startar pilotprojekt med sprutbyte i Piteå

I mars i år genomfördes en lagändring som innebär att landsting och regioner blir huvudmän för sprututbyte. I dag kan injicerande missbrukade få tillgång till rena sprutor på tio orter i Sverige. Nu startar också ett pilotprojekt i Norrbotten där Piteå är först ut med en lågtröskelmottagning.

Under de senaste åren har allt flera unga i Piteå smittats av Hepatit C som är en leverinflammation som orsakas av ett virus och där spridning framför allt sker via blod. En anledning till utvecklingen är att fler missbrukare injicerar narkotika och att man delar orena sprutor och kanyler som är det vanligast sättet att få infektionen.

– Det finns två faktorer som motiverar placeringen av pilotprojektet i Piteå. Dels är kommunen uttalat angelägen om projektet och dels sticker Piteå ut i missbruksstatistiken, säger Regionstyrelsens ordförande Maria Stenberg.

Lågtröskelverksamheter är enligt Folkhälsomyndigheten det mest effektiva sättet att nå personer som injicerar droger. Förhoppningen är att tillgång till rena sprutor och kanyler ska minska risken för spridning av blodsmitta som hepatit C, hepatit B och HIV men också förbättra möjligheterna att motivera missbrukare att ta emot vård och behandling.

Detta stöder också indirekt samhällets insatser mot narkotikamissbruk. När man bygger upp en förtroendefull relation, och visar på allas lika rätt till en god vård, så ökar man också chanserna att nå fram med insatser som hjälper personer att hantera eller på sikt att ta sig ur ett drogberoende. Pilotverksamheten kommer att vara öppen för den som injicerar droger intravenöst och är 18 år eller äldre.

– Det här betyder också att vi får möjlighet att förbättra dialogen med en utsatt grupp som vi annars har väldigt lite kontakt med, säger Maria Stenberg.

Planering av lågtröskelverksamheten kommer att starta under hösten och verksamheten beräknas vara igång under våren 2018.

Målsättning med projektet

  • Etablera kontakt med minst 75 % av de som injicerar droger i Piteå
  • Kunna erbjuda provtagning vid inskrivning i programmet därefter var 3:e – 6:e månad
  • Vaccinera alla som saknar skydd mot hepatit A och B
  • Erbjuda riskreducerande och motiverande samtal med målsättning att inte smittas och att uppnå drogfrihet
  • Etablera en snabb kontakt för rehabiliterande åtgärder för de som vill komma ur sitt missbruk
  • Att erbjuda alla som smittas av en infektion en vårdplan för fortsatt omhändertagande
  • Att minst 90 % av de sprutor och kanyler som lämnas ut ska återlämnas

För mer information:

Maria Stenberg, regionråd
070-222 18 06

 

 

facebook Twitter Email