Region Norrbotten behöver ett nytt ledarskap

"Utan medarbetarnas insatser skulle inte vården fungera", skriver Anders Öberg (S), oppositionsråd i Region Norrbotten i sin krönika i Norrländska Socialdemokraten.

På valdagen är det norrbottningarna som har den avgörande makten. Vi som kandiderar önskar få norrbottningarnas förtroende för de kommande fyra åren.

Det är ett val där vår politik och vi som förtroendevalda utvärderas, men mest handlar valet om vilka frågor, vilka förslag som kommer att vara viktiga under de kommande åren.

För mig är valåret en möjlighet till många fler möten i vardagen, att samtala och få ta del av norrbottningarnas berättelser och upplevelser är givande och ger förståelse för de beslut vi varit med och fatta.

Jag är tacksam för alla de synpunkter, förslag och funderingar som kommer i dessa möten för att göra sjukvården lite bättre varje dag.

En sak som jag särskilt uppskattar är mötena med de som arbetar i regionens verksamheter. Några av de besök som verkligen satt avtryck är nattpassen där jag fått följa med undersköterskan Erika på Sunderby Sjukhus. Där hon tog med mig och gav mig möjlighet att se sjukvårdens verksamhet från insidan under hennes och kollegornas arbete. Det har varit dagarna på akuten med sjuksköterskan Nadja och hennes kollegor. För att förstå situationen när vårdplatserna är för få, och patienter som blir kvar på akuten.

Jag uppskattar verkligen att de har tagit sig tid och bjudit in mig att ta del av deras vardag. Utan deras insatser skulle inte sjukvården fungera.

Som förtroendevald tycker jag att man har ett ansvar att vara ute i regionens olika verksamheter för att bättre förstå hur våra beslut påverkar sjukvården och medarbetarnas arbetssituation.

Regionens ansvar sträcker sig också längre än sjukvården. Jag är glad även för de givande möten och samtal jag haft på till exempel mitt besök på Norrbottens Museum och träffen med beställningscentralen på Länstrafiken. Och de träffar med regionens medarbetare som utgör stödet för att sjukvårdens medarbetare ska kunna ägna tiden åt just sjukvård, och inte lägga tid på administration.

Jag är helt övertygad om att det blir en bättre arbetssituation för medarbetarna, och i förlängningen en bättre vård, om vi använder var och ens kompetens på bästa sätt.

Nu är det snart upp till dig att avgöra valets utgång den 11 september.

facebook Twitter Email