Region Norrbotten behöver ett ledarskap som lyssnar på personalen

Region Norrbotten har stora problem när det kommer till hur sjukvården sköts av den nuvarande regionledningen med Sjukvårdspartiet och Moderaterna i spetsen.

– Vi har yrkesgrupp efter yrkesgrupp som flaggar för en ohållbar situation, enhetschefer på kirurgen som inte kan garantera arbetsmiljön, och samtidigt har vi en regionledning som inte tycker de misslyckats. Vi är djupt oroade, säger Camilla Friberg, (S) regionrådskandidat.

Det blir tydligt att regionledningen visar ett bristande ledarskap. Samtidigt som Region Norrbotten uppvisar ett positivt resultat på ca 1.7 miljarder, pengar som till största delen skjutits till av den socialdemokratiska regeringen,  väljer regionledningen att skicka tillbaka statliga medel för att de inte använts.

– Pengar finns ju uppenbarligen, vi har ett överskott och måste använda dem på ett vettigt sätt. Man måste titta på arbetssituationen och där ingår lönen som en del. Den andra delen handlar om arbetsvillkoren, säger Camilla Friberg (S) regionrådskandidat.

Bland de konkreta åtgärder som Socialdemokraterna vill införa finns bland annat vårdnära tjänster och uppgiftsväxling, där icke vårdutbildad personal kan bidra med insatser som inte kräver vårdutbildning.

facebook Twitter Email