Regeringens besked: Påskyndar arbetet med Norrbotniabanan

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet av sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra för en byggstart av sträckan inom ramen för kommande nationella infrastrukturplan.

”Dagens besked från regeringen om påskyndande av bygget av Norrbotniabanan är både efterlängtat och oerhört viktigt. Norrbotniabanan betyder mycket för såväl länet som landet och Europa” säger Fredrik Lundh Sammeli, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten.

”För oss socialdemokrater är Norrbotniabanan en viktig pusselbit i allt det som nu händer i norra Sverige, den skapar möjligheter både för människor och företag samt är en förutsättning för hela Sveriges gröna industriella omställning och målet om ett fossilfritt Sverige 2045”.

”Vi har som partidistrikt ända sen den moderatledda regeringen strök Norrbotniabanan ur nationell plan, stenhårt kämpat för att hela banan ska byggas, säger Fredrik Lundh Sammeli och konstaterar att det är en glädjens dag när Trafikverket nu får i uppdrag att påbörja planeringen av sträckan Skellefteå-Luleå för att påskynda byggandet inom planperioden.

facebook Twitter Email