Regeringen satsar på vårdpersonal

Regeringen presenterar en välfärdssatsning för landets landsting/regioner. Denna gång rör det sig om en satsning på 2 miljarder för goda arbetsvillkor och utvecklande arbetssätt för vårdpersonal.

Dessa tillskott kommer tillsammans med den tidigare presenterade patientmiljarden för en mer tillgänglig och samordnad vård innebära 74 nya miljoner för Region Norrbotten.

– Det här är viktiga pengar som på allvar stärker välfärden och ger oss chansen att förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter, säger Anders Öberg (S) regionråd.

Att utveckla arbetsmiljön och att satsa på att utbilda vårdens personal är nödvändigt för skapa en trygg och säker vård för patienten. Satsningen innebär att medel fördelas till landstingen/regionerna för att förbättra personalsituationen och utveckla vårdens verksamheter.

Landstingen/regionerna får använda medlen för att se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt i syfte att vårdpersonal ska arbeta kvar inom hälso- och sjukvården.

– Satsningen kommer också att ge möjligheter att bibehålla och öka vårdyrkenas attraktivitet, och ge möjligheter till utveckling. I förlängningen ger detta en högre personaltäthet och bättre vård, säger Anders Öberg (S) regionråd.

För mer information:

Anders Öberg, regionråd
070-609 35 63

 

 

 

facebook Twitter Email