Privata försäkringar skapar ojämlikhet

"Vård ska ges efter behov, inte efter plånbokens tjocklek", skriver riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli (S) i riksdagskrönikan i Norrländska Socialdemokraten.

På riksdagens bord ligger ett lagförslag från den socialdemokratiska regeringen redo att klubbas. Ett förslag för att säkerställa att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan privat försäkring.

Vad riksdagens högermajoritet gör med förslaget får vi se. Men i Sverige ges vård efter behov. Ingen ska kunna tränga sig före dig i kön på grund av att den personen har mer pengar i plånboken.

Det är en självklar socialdemokratisk hållning. Men detta är också en tämligen brett förankrad syn i vårt svenska samhälle. Det handlar om vad som är rättvist.

Tillåter vi oss, om än bara för en kort stund, tänka tanken att det är vi själva som är allvarligt sjuka – eller än värre våra barn – så vill nog inte ens den största sjukförsäkringskramaren mötas av beskedet att du inte ska få den vård du behöver.

Det handlar som sagt om hur vi, i välfärdslandet Sverige, ser på rättvisa.

Föga förvånande är privata sjukvårdsförsäkringar både ojämlikt och ojämställt fördelade. Ju högre utbildning och inkomst desto vanligare är försäkringarna. Två tredjedelar av de försäkrade är män.

De som har privata sjukvårdsförsäkringar tillhör de grupper i samhället som har lägst risk att bli sjuka. Och har du kroniska sjukdomar eller är äldre har du antingen inte rätt att teckna försäkring eller tvingas betala mycket höga premier.

Detta visar en del av galenskapen. Lägger vi sedan till kunskapen om hur verkligheten ter sig blir det hela till en rätt osmaklig cocktail. Idag kan personer med en privat sjukvårdsförsäkring gå före i vårdkön, trots att de inte har större medicinska behov än de utan.

De privata försäkringarna tränger helt enkelt undan annan vård eftersom läkare, sjuksköterskor och undersköterskor är en begränsad resurs. Det finns också en utveckling i andra länder som vi inte naivt kan blunda för, att sjukvårdsförsäkringar sakta men säkert undergräver förtroendet för offentligt finansierad hälso- och sjukvård och viljan att betala för den via skatten.

Vi är inte där ännu, men Sverige är inte på något sätt vaccinerat mot den utvecklingen. Vi ser vilken väg den svenska skolan tagit sedan marknadens intåg.

Vi behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

Som nyvald vice ordförande i Socialutskottet räds jag inte den debatten. I den skattefinansierade vården ska det inte vara möjligt att köpa sig före kön.

 

-Fredrik Lundh Sammeli (S)

facebook Twitter Email