Posten behöver komma oftare än försämringarna

I Norrbottens glesbygd finns hushåll som inte har postutdelning alla dagar eller som har mycket långa avstånd för att få sin post. Det påverkar möjligheten att bo och verka i hela landet påtagligt negativt.

Därför föreslår länets socialdemokratiska riksdagsledamöter i en gemensam motion till riksdagen att postservicen i hela landet ska säkras och stärkas.

– Näthandeln ökar stadigt och tillgången till vanlig postutdelning borde kunna ses som en helt grundläggande service som alla boende i vårt land ska kunna förvänta sig. Trots det är verkligheten en helt annan. För många boende på landsbygden har försämringarna kommit oftare än själva posten de senaste åren så kan vi inte ha det, säger Emilia Töyrä, riksdagsledamot (S).

– Problem med postutdelning och telekommunikationer försvårar och förhindrar både uppkomsten av nya företag och möjligheten att driva redan befintliga. konstaterar Linus Sköld, också han riksdagsledamot (S).

Glesbygdens behov av posttjänster är detsamma som för andra delar av landet, många gånger dessutom rent av större. När brevlådeutdelning och pakethantering dras in rycks mattan också undan för en rad andra servicefunktioner som försämrar möjligheten att verka och bo i hela landet.

– Samhällets ansvar för en rättvis postservice i hela landet behöver säkras och stärkas. Det är dags att stärka gemenskapen mellan stad och land, något som har blivit försummat i Sverige i decennier, avslutar Linus Sköld.

För mer information:

Emilia Töyrä, riksdagsledamot
072-538 30 67

Linus Sköld, riksdagsledamot
072-467 62 10

facebook Twitter Email