Oacceptabla skillnader i möjlighet till eftergymnasiala studier

Under våren har de socialdemokratiska riksdagsledamöterna tagit fram ett antal rapporter för att se hur Norrbottens står sig nationellt när det gäller bland annat arbetsmarknad, ekonomi och klimat.

Skillnaderna visade sig, i de flesta fall, vara relativt små och på det stora hela klarar Norrbotten sig väl i ett nationellt perspektiv. Det finns dock ett par områden där Norrbotten sticker ut negativt och där det krävs förändringar.

När det gäller studier fram till avslutat gymnasium klarar sig Norrbotten väl i allt ifrån lärartäthet till resultat men i samband med avslutat gymnasium händer det något. Färre norrbottningar än riket går vidare till eftergymnasiala studier inom tre år och det finns även skillnader i antalet studieplatser.

– Möjligheten till eftergymnasiala studier är sämre för norrbottningarna än för riket i stort. Antalet utbildningsplatser på yrkeshögskolan är lägre i förhållande till antalet invånare i Norrbotten än i riket och skillnaden ökar. Dessutom minskar utbildningsplatserna vid LTU och det är oacceptabelt, konstaterar Linus Sköld, riksdagsledamot med placering i utbildningsutskottet.

– Därför kräver vi att yrkeshögskolan i länet byggs ut med 300 årsplatser samt att det sker satsningar på LTU så att utbildningsplatserna där slutar minska i tider då högskolan byggs ut nationellt. 350 nya utbildningsplatser vid LTU skulle motsvara detta, säger Linus Sköld avslutningsvis.

Rapporten i sin helhet går att läsa här: Norrbottensrapporten

För mer information:

Linus Sköld, riksdagsledamot
072- 467 62 10

facebook Twitter Email