Nya reformen viktig för Norrbottens glödheta arbetsmarknad

Regeringen föreslår att återinföra högskolebehörigheten på gymnasieskolans yrkesprogram. Det väntas göra yrkesprogrammen attraktivare så att fler ungdomar skaffar sig yrkeskompetenser som efterfrågas starkt på den norrbottniska arbetsmarknaden.

Det är i en proposition till riksdagen som regeringen föreslår att även yrkesprogrammen inom gymnasieskolan ska ge behörighet för högre studier. Det kommer innebära att även elever på yrkesprogrammen kommer att garanteras den behörighet som krävs för att kunna söka in till universitet och högskola. De kurser som krävs för att uppnå grundläggande behörighet kommer att ingå i programmet från start, men det kommer fortsatt att vara möjligt att välja bort dem för den som vill.

En undersökning som Svenskt Näringsliv genomförde under förra året, visar på att nära en tredjedel av de unga som idag läser ett högskoleförberedande program, hade kunnat överväga att läsa ett yrkesprogram istället. Den enskilt viktigaste faktorn till varför de väljer att avstå är osäkerhet kring om det går att läsa in behörighet för högre studier.

-Det är ingen hemlighet att unga i hög grad har valt bort yrkesprogrammen till förmån för de högskoleförberedande programmen som det ser ut idag. I den åldern vet många unga inte vad de vill göra i framtiden, och då vill många hålla så många dörrar som möjligt öppna, och väljer därför hellre ett högskoleförberedande program, säger Linus Sköld (S) riksdagsledamot i utbildningsutskottet.

-Vi från Visita välkomnar regeringens förslag om grundläggande högskolebehörighet. Vi har under lång tid påpekat vikten av att det är en viktig del i att öka attraktiviteten för gymnasieskolans yrkesprogram, säger Linda Frohm ordförande Visita Norrland.

Redan idag är kompetensförsörjning ett av de största hindren för både det offentliga och näringslivet i Norrbotten. Med de nya aviserade satsningarna på den gröna omställningen och nyindustrialiseringen, kommer behoven av gymnasialt yrkesutbildad  arbetskraft att öka kraftigt.

-Den gröna omställningen och nyindustrialisering som sker i Norrbotten skapar enorma behov av arbetskraft. Kompetensfrågan kommer att vara avgörande för att lyckas. Med den här reformen får vi på plats en viktig pusselbit, säger Linus Sköld.

Även Jimmy Stenman, ordförande för hotell- och restaurangfacket avdelning Nord är positiv till regeringens förslag.

-Det här är ett jätteviktigt förslag som förhoppningsvis kommer att göra att fler väljer att söka sig till yrkesprogrammen. Det här kan förhoppningsvis innebära att jag och mina medlemmar får fler utbildade kollegor i framtiden, säger han.

-Gymnasiets yrkesprogram ger goda möjligheter till jobb. Grundläggande högskolebehörighet skulle dessutom ge större möjlighet till att vidareutbilda sig och göra karriär inom världens roligaste bransch – besöksnäringen, avslutar Linda Frohm

Propositionen ska behandlas av riksdagen under våren och förslaget är att förändringen kan tillämpas på utbildningar som startar hösten 2023.

För mer information: Jonas Nordström 076-762 23 22

facebook Twitter Email