Nu stärker regeringen forskningen vid LTU

Investeringar i forskning och utbildning har stor betydelse för att ta Sverige framåt. När pandemin utmanar vårt samhälle har behoven av att investera i kunskap blivit tydligare än på länge, skriver Linus Sköld (S), och Ida Karkiainen (S), riksdagsledamöter från Norrbotten idag i Piteå Tidningen.

Investeringar i forskning och utbildning har stor betydelse för att ta Sverige framåt. När pandemin utmanar vårt samhälle har behoven av att investera i kunskap blivit tydligare än på länge. Fler än någonsin söker sig till högre utbildning. Behoven av forskning är stora inom många områden.

För inte så länge sedan hade vi ett smalt utbildningssystem där endast några få studerade vidare. Idag har vi universitet och högskolor över hela landet och 400 000 studenter läser vidare vid högre utbildningar. Det är glädjande och något vi vill stärka och utveckla vidare. Få skulle vilja backa bandet när det gäller den högskoleutbyggnad som skett. Men faktum är att det med jämna mellanrum höjs konservativa röster som faktiskt anser att färre borde få studera vidare, som pratar nedlåtande om högskolor som inte är fina nog eller som föreslår att vi borde slå samman lärosäten. Vi anser att detta vore att backa in i framtiden.

I själva verket har våra många starka lärosäten bidragit till det Sverige vi har i dag.  Det faktum att vi har universitet och högskolor över hela landet skapar utvecklingskraft även bortom storstadsområdena. Men vi nöjer oss inte, vi vill utveckla detta vidare genom att stärka forskningsresurserna till lärosäten i hela landet. Det behövs för att främja både bredd och spets inom forskningen. En stark forskningsanknytning är också viktig för kvaliteten på utbildningarna.

I och med regeringens forskningsproposition lägger vi fast inriktningen för fyra år framåt. Forskningen ska möta breda samhällsutmaningar, samtidigt som den fria forskningen förstärks. Resurserna till forskning och innovation ökas markant redan i år med 3,4 miljarder, nio gånger mer än första året utifrån den föregående propositionen.

En viktig del av förstärkningen är de strategiska anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå. Det är dessa anslag till universitet och högskolor som gör det möjligt för dem att planera långsiktigt och anställa forskare med rätt kompetens, finansiera viktig utrustning som laboratorium, bedriva forskarutbildning och andra förutsättningar för att bedriva forskning av hög kvalitet.

Med vårbudgeten gör vi en permanent ökning av de strategiska forskningsanslagen till LTU med 9,9 miljoner kronor. För oss som socialdemokrater är investeringar i forskning och utbildning självklara för Sveriges framtid.

Vi vet att kunskap bygger samhället starkare.

 

Linus Sköld (S), riksdagsledamot från Norrbotten och ledamot av riksdagens utbildningsutskott

 

Ida Karkiainen (S), riksdagsledamot från Norrbotten

 

facebook Twitter Email