Nu krävs investeringar i bredband

Under våren har de socialdemokratiska riksdagsledamöterna tagit fram ett antal rapporter för att se hur Norrbottens står sig nationellt när det gäller bland annat arbetsmarknad, ekonomi och klimat.

När det gäller den gröna omställningen har Norrbotten sämre förutsättningar än riket på ett par punkter, det handlar om tillgången till bredband och möjligheten att ladda bilen via publika laddpunkter.

Målsättningen i regeringens bredbandsstrategi är att 95% av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år 2020. Den årliga kartläggningen Post- och telestyrelsen (PTS) genomför visar att Norrbotten med 78,46 % är långt ifrån att klara det målet och dessutom att skillnaden i förhållande till Västerbottens 85,70 % är markant.

– Investeringar i bredbandsutbyggnaden är ett måste så att norrbottningarna får samma förutsättningar som resten av landet att göra den digitala omställningen, inleder Emilia Töyrä. Det handlar om att det måste vara möjligt att mötas på distans, driva företag och göra bankärenden i hela länet. Norrbotten halkar efter och så kan vi inte ha det.

En annan fråga som försvårar norrbottningarnas möjlighet till omställning är bristen på publika laddpunkter. Norrbotten har ungefär hälften så många som snittet i riket, vilket givetvis är för lite i ett vidsträckt län som Norrbotten.

– Norrbotten behöver fler laddstolpar så att det går att köra länet runt med en laddningsbar bil utan att batteriet tar slut innan nästa publika laddpunkt, det måste vara möjligt att ställa om till fossilfria alternativ även om du bor i norr, det säger Emilia Töyrä, som är hemmahörande i Kiruna.

Rapporten i sin helhet går att läsa här:

https://socialdemokraternanorrbotten.se/wp-content/uploads/2020/06/Norrbottensrapporten.pdf

För mer information:

Emilia Töyrä, riksdagsledamot
072-538 30 67

 

 

 

 

facebook Twitter Email