Nu förbättras och utvecklas fjärr- och distansundervisningen

Idag föreslår regeringen ändringar i skollagen för att förbättra och utveckla fjärr- och distansundervisningen, en seger jublar riksdagsledamot Linus Sköld som är en av de som drivit på i frågan.

Fjärrundervisning är att ge undervisning av behöriga lärare i realtid till elever som befinner sig på en annan plats. De nya förändringarna kommer underlätta på landsbygden och möjliggöra undervisning i ämnen där elevantalet är för litet eller när en behörig lärare saknas.

– Norrbotten som län är extra utsatt när det gäller bristen på lärare. Där avstånden är långa och elevunderlaget litet är det svårare att hitta behöriga lärare i alla ämnen. Att möjliggöra fjärr och distansundervisning i större omfattning är ett viktigt steg för att säkerställa likvärdiga villkor för alla barn, det säger Linus Sköld, riksdagsledamot med placering i utbildningsutskottet.

– Frågan om större möjligheter till fjärr- och distansundervisning är en av de påverkansfrågor vi socialdemokratiska ledamöter från Norrbotten drivit på gentemot departement och regering under en längre tid. Ur ett norrbottensperspektiv är det här väldigt viktigt och jag är glad att vi har en lyhörd utbildningsminister som förstår de utmaningar stora avstånd ger ett län som Norrbotten, säger Linus Sköld avslutningsvis.

Ändringarna i skollagen ska träda i kraft den 1 augusti 2020. De nya bestämmelserna ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet som påbörjas efter den 30 juni 2021.

För mer information:

Linus Sköld, riksdagsledamot
072-467 62 10

facebook Twitter Email