Norrbotten får 44 miljoner till förbättrad förlossningsvård

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är nu överens om hur den historiskt stora satsningen på förlossningsvården i Sverige ska användas. Överenskommelsen omfattar 1,8 miljarder kronor som ska användas under 2018.

Pengarna kan bland annat gå till mer personal i förlossningsvården, en förbättrad arbetsmiljö och förstärkt eftervård för kvinnor som fött barn.

För Norrbottens del innebär det drygt 41 miljoner förökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa samt 3,5 miljoner för avgiftsfri livmoderhalscancerscreening.

Fyra delar lyfts särskilt i överenskommelsen; förbättrad arbetsmiljö, förändrade arbetssätt, förstärkt personaltäthet, exempelvis fler barnmorskor, tryggare vårdkedja och eftervård, neonatalvård samt kunskapsstöd och utbildning för medarbetarna.

– Återigen visar det sig tydligt att det gör skillnad för Norrbotten vem som styr Sverige. Det här är pengar som vi kan använda för att utveckla en verksamhet som redan är väldigt bra till att bli ännu bättre, säger Anders Öberg, regionråd.

– Den avgiftsfria screeningen för livmoderhalscancer är en väldigt tydlig jämlikhetsreform, ingen ska behöva avstå att göra sitt cellprov på grund av att de inte har råd. Det är bra socialdemokratisk sjukvårdspolitik säger Anders Öberg avslutningsvis.

För mer information:

Anders Öberg, regionråd
070-609 35 63

facebook Twitter Email