Människor i hela Norrbotten måste kunna besiktiga sin bil!

Det ska vara möjligt att besikta bilen oavsett var i Norrbotten du bor. Det skriver Niclas Hökfors kommunstyrelsens ordförande i Överkalix (S) tillsammans med Tomas Eneroth infrastrukturminister (S).

Sedan Moderaterna avreglerade bilbesiktningen har avstånden till närmaste besiktningsstation ökat i de mest glesbefolkade delarna av landet. I Norrbotten har invånare fått se sin närmaste besiktningsstation läggas ned. Många bilägare har nu längre än 10 mil till närmaste station. Det är helt oacceptabelt. Därför vill vi socialdemokrater återreglera besiktningsmarknaden. När Moderaterna avreglerade besiktningsmarknaden 2010 lovade man att tillgängligheten skulle öka, valfriheten bli större och priserna sänkas. Redan då röstade vi socialdemokrater nej till avregleringen, då vi såg en risk att tillgängligheten skulle försämras i glesbygden och att priserna för vanliga bilägare skulle höjas.

Tyvärr kan vi nu se att vi hade rätt. Sedan avregleringen av besiktningsmarknaden har de mest glesbefolkade delarna i landet knappt fått några nya besiktningsstationer. Avståndet till närmaste besiktningsstation har också ökat i de mest glesbefolkade kommunerna i Sverige. Dessutom har priserna för att besiktiga sin bil ökat med närmare 60 procent.

Förra året lades fler besiktningsstationer ned runt om i Sverige då det inte ansågs lönsamt att driva dem vidare. Nedläggningen drabbade inte minst invånare i Överkalix, Arjeplog och Karesuando. Totalt har därmed nästan 10 000 bilägare fått i genomsnitt 76 kilometer till närmaste besiktningsstation. För många handlar det om minst 10 mil, fågelvägen. Det verkliga avståndet kan vara upp till tre gånger så stort!

Det är tydligt att det är ett marknadsmisslyckande när tusentals bilägare inte kan lita på att de kan besiktiga sin bil där de bor. Människor ska inte behöva ta ledigt från jobbet för åka till bilbesiktningen.

Det är tydligt att det är ett marknadsmisslyckande när tusentals bilägare inte kan lita på att de kan besiktiga sin bil där de bor. Människor ska inte behöva ta ledigt från jobbet för åka till bilbesiktningen. Det är orimligt att privata besiktningsföretag kan göra stora vinster genom att plocka russinen ur kakan och främst bedriva bilbesiktning i lönsamma storstäder.

Svenska folket ska styra över svensk bilbesiktning. Därför vill vi återreglera besiktningsmarknaden. Det kan handla om att ställa tydliga krav på att den som bedriver besiktningsverksamhet i Sverige, också måste ta ansvar för att bedriva verksamhet i glesbygden. En möjlig väg är också att införa en avgift för alla som bedriver bilbesiktning, där intäkterna kan användas till att starta nya besiktningsstationer i gles- och på landsbygd.

Får vi socialdemokrater styra efter valet kommer vi ta tillbaka kontrollen över bilbesiktningen och återreglera marknaden. Sverige behöver inte fler avregleringar, vi behöver tillgänglig samhällsservice i hela landet!

Tomas Eneroth, infrastrukturminister (S)

Niclas Hökfors, kommunstyrelsens ordförande i Överkalix (S)

facebook Twitter Email