Magnetröntgen till Kalix sjukhus

Socialdemokraterna i Norrbotten föreslår en investering i ytterligare magnetkamera för att öka kapaciteten för Norrbotten och föreslår att placeringen av en ny kamera ska vara på Kalix sjukhus.

Efter att ha presenterat ett förtida inlösen av Kiruna sjukhus med en tidsplan för när ett nytt sjukhus beräknas finnas på plats kan vi nu ta nästa kliv för att säkerställa en sammanhållen vård för hela länet.

– Kalix sjukhus har en viktig roll att spela nu och i framtiden för att säkra en nära och tillgänglig vård i hela länet, inte minst i Östra Norrbotten, slår regionråd Anders Öberg fast.

-Tillsammans med beskedet om ett nytt sjukhus i Kiruna kan vi nu ta ett samlat grepp runt behoven och då gör vi bedömningen att en MR-kamera bör placeras vid Kalix sjukhus, fortsätter Anders Öberg.

– Vi får uppgifter om att metoden med magnetröntgen kan och bör användas på fler områden och för att diagnostisera fler sjukdomar. Det tillsammans med den demografiska utvecklingen i Kalix sjukhusupptagningsområde gör att vi ser ett ökande behov och därför föreslår vi nu en MR-kamera till Kalix sjukhus, avslutar Anders Öberg.

För mer information:

Anders Öberg, regionråd
070-609 35 63

 

facebook Twitter Email