Luleå får försöksverksamhet för snabbförfarande i brottmål

Vid dagens regeringssammanträde beslutades att Luleå kommer att bli en av flera försöksverksamheter för ett snabbförfarande i brottmål från januari 2021. Försöksverksamheten som genomförts i Stockholm har fallit väl ut och nu utökas arbetssättet till att också omfatta andra delar av landet.

–Utbyggnaden av snabbförfarande i brottmål är en del av regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten och för mig som ordförande i justitieutskottet är det givetvis extra glädjande när framgångsrika arbetssätt och tidiga åtgärder ger positiva resultat och kan spridas till fler delar av landet, säger Fredrik Lundh Sammeli.

Försöksverksamheten har pågått i norra Stockholm sedan januari 2018 och byggdes i januari i år ut till att omfatta hela Stockholm. Den syftar till att utveckla rättsväsendets förmåga att snabbt utreda och lagföra brott. Det handlar bland annat om kortare handläggningstider och ökad samverkan mellan myndigheter.

Snabbförfarandet bygger på en metod för polisen att genomföra omedelbara utredningsåtgärder i samband med ett ingripande. Misstänkta ska också redan på brottsplatsen kunna få information om när en eventuell huvudförhandling kan komma att hållas i domstol. De vanligast förekommande misstankarna som hanterats i försöksverksamheten är narkotikabrott, stöld från butik, olovlig körning och rattfylleri.

–Det ger en ökad trovärdighet för rättssystemet om tiden mellan den brottsliga handlingen och lagföringen kortas, dessutom ökar det motivationen hos poliserna och är ofta uppskattat även hos den misstänkte som får sitt ärende prövat snabbare, konstaterar Fredrik Lundh Sammeli.

– Luleå är en trygg plats att leva på och vi har en god samverkan med polisen. Med det här beslutet kommer polisen att få ännu bättre förutsättningar vilket är mycket positivt för oss Lulebor, säger Lenita Ericson, kommunalråd i Luleå.

För mer information:

Lenita Ericson, kommunalråd Luleå
070-555 88 94

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt: Camilla Friberg 076-762 23 22

 

 

facebook Twitter Email