LTU tillförs 5 miljoner för nationellt kunskaps- och kompetenslyft

Under våren har universitet och högskolor övergått till att huvudsakligen ha undervisning på distans. För att stärka detta arbete och kvaliteten i distansundervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2020 att universitet och högskolor tillförs medel under 2020.

Regeringen satsar på att stärka upp kvaliteten i distansundervisningen, men också på att öka möjligheterna för fler att läsa öppna nätbaserade utbildningar. LTU tillförs särskilda medel för att genomföra ett nationellt kunskaps- och kompetenslyft av personer knutna till turism-, restaurang-, och hotellbranschen. Då detta är branscher som drabbats särskilt hårt av den pågående Coronapandemin.

– Det är glädjande att LTU så snabbt tagit initiativ och tagit fram ett förslag utifrån det rådande läget och nu tillförs 5 miljoner kronor för att satsa på kurser i samarbete med VISITA., säger Linus Sköld, riksdagsledamot med placering i utbildningsutskottet.

– Målgruppen för de här kurserna är främst personer som permitterats eller varslats inom turism samt hotell- och restaurangbranschen och syftet är att höja utbildningsnivån genom bland annat utbildning i ekonomi, ledarskap, data med mera. Samtidigt kan det också motivera en del av utbildningsdeltagarna till att söka sig vidare i det reguljära utbildningssystemet, konstaterar Linus Sköld.

– Jag är glad att vi har en lyhörd regering som på flera plan försöker stötta och stärka de som arbetar i besöksnäringen som har det oerhört tufft just nu, säger Linus Sköld avslutningsvis.

För mer information:

Linus Sköld, riksdagsledamot
072-467 62 10

facebook Twitter Email