Lika lön för lika arbete på samma plats

Efter år av förhandlingar har äntligen EU:s ministerråd fått till stånd en överenskommelse om vilka villkor som ska gälla för den som jobbar i ett annat EU-land men är anställd i sitt hemland.

– Tillsammans med regeringens tidigare beslut om att riva upp Lex Laval innebär det här att tryggheten för svenska kollektivavtal och svensk lönesättning kraftigt ökat, säger Emilia Töyrä, riksdagsledamot.

Utstationeringsdirektivet som styr medlemsstaternas lagstiftning för dem som tillfälligt jobbar ett EU-land men har sin anställning i ett annat land är mer än 20 år gammal och har under lång tid varit en stridsfråga inom EU. Anledningen till att frågan varit omdebatterad är för att rätten till lika lön för lika arbete ställts mot en av EU:s grundprinciper, den fria rörligheten.

Den överenskommelse som nu är träffad innebär att man ska ha den lön som gäller i det landet man är utstationerad till. Det kommer att vara vissa skillnader även fortsättningsvis då man inte kommer att ha rätt till tjänstepension och vissa försäkringar men lön och andra ersättningar kommer att vara samma.

Nu väntar en dialogförhandling med parlamentet innan det blir ett formellt beslut i ministerrådet troligtvis innan året är slut. Därefter är det fyra års implementeringstid.

– Det här är en stor framgång och gör att parterna äntligen får förutsättningar att upprätthålla ordningen på arbetsmarknaden så att den framgångsrika svenska modellen även fortsättningsvis kan leva vidare, avslutar Emilia Töyrä.

 

facebook Twitter Email