Länets S-ledamöter lyfter Norrbottensperspektiv i riksdagsdebatt

Den här veckan är det allmänpolitisk debatt i riksdagens kammare. Länets S-ledamöter deltar och lyfter viktiga perspektiv för Norrbotten och Norra Sverige.

Linus Sköld, riksdagsledamot från Älvsbyn har anmält sig med ämnet lands- och glesbygdspolitik och tänkte prata om likvärdiga möjligheter till ett gott liv i hela landet.

– Vi bor i en fantastisk landsända där stora värden skapas och fantastiska människor finns. Men vi bor också i ett län som täcker nästan 25 % av landets yta men bara har 2,5 % av landets befolkning. Det skapar speciella förutsättningar. Marknaden klarar inte av att tillgodose behovet av samhällsservice eller välfärd i vårt hörn av världen utan ett gott liv i hela landet kräver politiska ambitioner. Detta tycker jag är värt att rikta ljuset på i riksdagens allmänpolitiska debatt, säger Linus Sköld.

Ida Karkiainen från Haparanda kommer att lyfta mediepolitiken i debatten och bland annat lyfta fram behovet av journalistik i hela landet.

– Vi ser oroväckande tendenser runt om i världen där politiker vill koppla ett järngrepp om media, begränsa tryck- och yttrandefriheten. Därför är det mer angeläget än någonsin att slå vakt om en stark mediemångfald som är långt bort från politisk styrning, konstaterar Ida Karkiainen.

– Vi har också sett hur de så kallade vita fläckarna spridit ut sig på Sverigekartan, där det finns kommuner som inte har någon eller minimal journalistisk bevakning. Vi behöver journalistik i hela Sverige, det är ett fundament i demokratin, avslutar Ida Karkiainen.

Emilia Töyrä kommer att prata om villkoren i gruvnäringen och Norrbottens viktiga roll för en hållbar framtid.

– I en värld där det är viktigt med en hållbar omställning är det också viktigt med en mineralframställning som är det. Här ligger Norrbotten i framkant och jag ska prata om hur vi kan fortsätta vara ledande, säger Emilia Töyrä.

Fredrik Lundh Sammeli, nyvald ordförande i justitieutskottet kommer att debattera kring det största trygghetsprogrammet i modern tid.

– För att skapa ett tryggare samhälle behöver vi fler poliser, knäcka gängkriminaliteten och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Rättsväsendet ska alltid vara starkare än brottsligheten. För mig som justitieutskottets ordförande är det viktigt att vi bekämpar brotten, men också brottens orsaker, han fortsätter.

– Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, möjlighet att flytta hemifrån. En framgångsrik brottsbekämpning förutsätter tidiga förebyggande insatser och hela samhällets engagemang. Kring detta måste vi ha en större och bredare debatt och det hoppas jag kunna bidra med, säger Fredrik Lundh Sammeli avslutningsvis.

För mer information:

Ida Karkiainen, riksdagsledamot                   Emilia Töyrä, riksdagsledamot
072-541 52 76                                                     072-538 30 67

Linus Sköld, riksdagsledamot                  Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot
072-467 62 10                                           För kontakt: Camilla Friberg 076-762 23 22

facebook Twitter Email