Lägg ansvaret där det hör hemma

Att regiondirektören nu meddelat att hon lämnar sitt uppdrag fråntar inte ansvaret från den politiska ledningen. Det är Kenneth Backgård i egenskap av regionstyrelsens ordförande som gett regiondirektören uppdraget att genomföra de strukturförändringar som nu lett till att vi ser en sjukvård i Norrbotten som faller samman.

-Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är politiken som är högsta ansvarig.  Regiondirektören har fått sitt uppdrag av den styrande majoriteteten med Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Centerpartiet. Efter 24 år i opposition med lösningar på det mesta, är det nu dags att Kenneth Backgård kliver fram och tar ansvar. Det sitter inte i pengarna, trots 1,1 miljarder i tillskott från staten har man fortsatt att skära i en redan anorektisk vårdorganisation, säger Anders Öberg (S) regionråd i opposition.

-Omställningen har varit en fullständig katastrof, och det räcker inte med att låta regiondirektören gå för att försöka rädda ansiktet. Trots ett gigantiskt överskott ser vi att det är en tydlig ideologisk riktning från ledningens sida att demontera vården ytterligare. Att Region Norrbotten har många långsiktiga problem är känt sedan länge, men det här är ett misslyckande som kommer att ta många år att reparera, säger Johannes Sundelin (S).

-Vi är ute mycket i verksamheten och tar personalens tankar och åsikter på stort allvar. Under lång har vi fått signaler från medarbetare om att verksamheten inte fungerar. Det är drygt 80 dagar kvar till valet och tydligare än så här blir det inte att det behövs ett nytt ledarskap i Region Norrbotten som lyssnar på personalen, säger Camilla Friberg (S).

-Det vi nu ser i Region Norrbotten är resultatet av en dålig förd politik, ett ledarskap som väljer att inte lyssna in och en blind övertro på marknadslösningar. Resurserna finns och än finns det tid att bygga upp förtroendet hos personalen. Norrbottningarna förtjänar bättre, avslutar Emilia Töyrä (S).

facebook Twitter Email