Krafttag mot den psykiska ohälsan

Under tisdagen presenterade Socialdemokraterna flera förslag för att minska den psykisk ohälsan bland barn och unga. Det handlar om en rad förslag som syftar till att återta den demokratiska kontrollen över välfärden.

Den växande psykiska ohälsan har varit ett stort samhällsproblem under lång tid, så även i Norrbotten. Det är en utveckling vi måste bryta. I alla socialdemokratiskt styrda regioner vill vi stoppa utförsäljningar av BUP.

-Vi är väldigt tydliga i att vi vill stoppa sönderprivatiseringen och vill inte se ett Vårdval BUP. Man behöver inte titta särskilt långt för att se skräckexempel inom andra sektorer på privatisering, där skolan är det kanske tydligaste exemplet hur det blir när man sätter sin tilltro till att marknadslösningar ska lösa problem och släpper in företag med vinstintressen. De unga personer i Norrbotten som drabbas av psykisk ohälsa ska kunna lita på att vi prioriterar dem och deras rätt att få hjälp, inte företags möjlighet till vinster, säger Johannes Sundelin, (S) kandidat till regionfullmäktige.

-Det vi kan se idag är att det tar lång tid att få vård. Därför vill vi bygga ut första linjens psykiatri med fler psykologer och kuratorer på hälsocentralerna. Psykisk ohälsa är ett komplext problem och därför ser vi ett större behov av samverkan, med kraftsamling av flera aktörer på olika nivåer. Det handlar bland annat om att stärka elevhälsan och skolans roll för att tidigare kunna upptäcka och förebygga psykisk ohälsa, genom exempelvis hälsosamtal om psykisk ohälsa. Ungdomsmottagningar har en viktig roll och där behöver de bli fler, och på nationell nivå vill vi införa en nationell stödlinje som kan ge ett professionellt och anonymt samtalsstöd via telefon eller chatt, avslutar Johannes Sundelin, (S) kandidat till regionfullmäktige.

facebook Twitter Email