Socialdemokraterna i Norrbotten presenterar Kommunklivet

Socialdemokraterna i Norrbotten vill driva på gentemot staten för ett nästa steg i den gröna omställningen.

Framtiden finns i Norrbotten. Men vad vi gör med den framtiden hänger på oss.

Klimatkrisen är vår tids mest akuta problem, och vi i Norrbotten ska ta vårt ansvar i omställningen. Norrbotten har länge legat i framkant. Vi har den gröna energin och nu leder vi den gröna omställningen inom industrierna. Vår vana att vårda naturen samtidigt som vi tar tillvara på dess resurser är vad som gör Norrbotten – och socialdemokratin – bäst lämpad för att leda den gröna omställningen och skapa framtidens jobb.

Denna omställning innebär en beräknad inflyttning till vårt län, och det är viktigt att vårt samhälle möter de utmaningar som denna samhällsomvandling innebär. Av den anledningen presenterar Socialdemokraterna i Norrbotten nu Kommunklivet.

– Vi har tagit industriklivet, vi har tagit klimatklivet, nu är det dags för ett tredje steg och vi kallar det ”Kommunklivet”, säger Fredrik Lundh Sammeli, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten.

Industri- och klimatklivet har möjliggjort den gröna omställningen inom industrin och samhället i stort hittills, som vi nu ser hända runt om i Norrbotten. Detta har medfört en samhällsomvandling som behöver ske både snabbt och hållbart. Kommunklivet innebär en möjlighet för kommunerna att få både statsbidrag för att stärka deras arbete kring tillstånd och etableringar samt statliga kreditgarantier för lån till nödvändiga investeringar för bygget av hållbara samhällen kopplat till den gröna omställning som nu sker.

-Det kostar att växa. Som land har vi varit duktiga på att möta nedgång, varsel och uppsägningar. Nu handlar det om att vända på perspektiven. Den gröna omställningen inom industrierna möjliggjordes av den socialdemokratiska regeringens politik, men kommer att kräva stora investeringar även för kommunerna lokalt.

Även om förslaget kommer från Socialdemokraterna i Norrbotten ser Lundh Sammeli hur Kommunklivet kommer att behövas även i andra delar av landet. Norrbotten må leda den gröna omställningen nu, men fler kommer att följa i våra fotspår.

-Vi är först ut. Men många kommuner runt om i Sverige kommer mest troligt gå i samma riktning i samband med att hela den svenska industrin genomgår den för planeten nödvändiga gröna omställningen. Kommuner som, på väldigt kort tid ska möta stora etableringar och ställa om, behöver samhällets gemensamma stöd. Vår förhoppning är att vi, efter valet, har en socialdemokratisk regering som då tar med sig Kommunklivet in i framtida budgetförhandlingar, avslutar Fredrik Lundh Sammeli.

facebook Twitter Email