Inför tydliga ersättningar för personalen

Pandemin har ställt ökade krav på personalrörlighet inom hälso- och sjukvården. Region Norrbotten använder sig av ett system med rörlighetsersättningar för personal som anmodas att arbeta på andra sjukhus runtom i länet. Ersättningen omfattar dock inte alla arbetstagare, vilket är problematiskt.

Region Norrbotten använder sig av ett system med rörlighetsersättningar för personal som anmodas att arbeta på andra sjukhus ute i länet. Ersättningarnas syfte är att öka personalrörligheten.

Dock kan vi konstatera att det inte är alla som omfattas av förmånerna i och med att det endast är läkare och sjuksköterskor som får ta del. Regionen har tidigare motiverat att det finns skillnader i regelverket mellan olika personalgrupper utifrån ståndpunkten att det inte funnits en brist på utbildade undersköterskor och att det inte funnits ett behov av att ha undersköterskor rörliga. Frågan aktualiserades under förra våren, i och med coronapandemin, där vi kunnat se att även andra yrkesgrupper som ex undersköterskor har anmodats att arbeta på andra sjukhus utan ersättning. Från regionen har inga steg tagits för att justera i regelverket.

Vi socialdemokrater tycker att det är orimligt att ha olika regelverk för olika personalgrupper. En tydlig och transparent rörlighetsersättning som fångar in breda grupper av arbetstagare är att föredra, framför en lapptäckeslösning där vissa får och andra inte. Det skulle i förlängningen kunna innebära ett minskat behov av stafetter, och enklare att få rätt kompetens på den plats den behövs för att möta Norrbottningarnas behov av sjukvård och tandvård.

-Anders Öberg, Regionråd i opposition

 

För mer information:

Anders Öberg, Regionråd i opposition 070-609 35 63

facebook Twitter Email