Högerbudgeten är ett svek mot kommande generationer

Imorgon fredag klubbar riksdagen statsbudgeten för 2019 i sin helhet. Men redan i onsdags förra veckan blev det klart att Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater gått samman med en annan budgetram som följd innehållandes stora skattesänkningar och förändrade förutsättningar inte minst inom områdena bostäder, jämställdhet, arbetsmarknadspolitik samt klimat och miljö. Under dagarna som gått har vardera av statens 26 utgiftsområden debatterats och på klimat och miljöområdet är konsekvenserna stora vilket får Fredrik Lundh Sammeli, socialdemokratisk riksdagsledamot att se rött.

– Det är fullständigt ansvarslöst att i detta läge slakta så mycket av det viktiga klimat och miljöarbete som görs runt om i vårt land och län. Att det år då Sverige drabbats av bränder och torka och klimatförändringarnas effekter kommit oss nära genomföra en neddragning på över 2 miljarder på klimat och miljöbudgeten är ett svek mot kommande generationer som jag hoppas kommer stå dessa partier dyrt.

– Man kan försöka gömma sig bakom ord som effektivisering och prioritering men verkligheten är att dessa beslut kommer slå hårt mot såväl verksamhet som målsättningar. Lägre ambitioner i kanske vår tids största ödesfråga, försämrat stöd till såväl privatpersoner som företag som vill göra omställning till det mer hållbara och färre jobb i Norrbotten.

Den nya budgeten innebär bland annat neddragningar på anslag som Naturvårdsverket har för exempelvis Klimatkliv, satsningar på kollektivtrafik, laddstationer och investeringar i biogasanläggningar med 40 %. Till detta sker nerdragningar på miljöövervakning, sanering av förorenade områden och länsstyrelsernas miljötillsyn samt en halvering av anslaget för att sköta om de reservat och nationalparker som redan är bildade.

– Jag är rädd att denna högerpolitik kommer slå hårt mot länsstyrelsens möjlighet att bedriva en bra verksamhet mot företag och kommuner när det gäller när det gäller bland annat tillsyn; arbetstillfällen hotas, väntetider kommer öka och servicen försämras, vilket är direkt tillväxthämmande.

– Lägger man sedan till en fyrdubbling av momsen på naturguider och som kommer leda till färre jobb i glesbygd och avskaffandet av Gröna Jobben som gör att många nyanlända nu blir utan jobb och ges sämre möjlighet till integration kan man bara sammanfatta detta med en urusel politik för jobb, tillväxt och klimatansvar också i vårt eget län Norrbotten, säger Fredrik Lundh Sammeli avslutningsvis.

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot
För kontakt: Camilla Friberg
076-762 23 22

 

 

facebook Twitter Email