Helheten krävs i kampen mot kriminaliteten

Senaste veckan har jag kommenterat vårt 34-punktsprogram mot gängvåldet, fler verktyg mot grov organiserad brottslighet samt sprängningar och skjutningar. Jobbar man med kriminalpolitik, som jag gör, är det lätt att tänka sig att Sverige är ett farligare land att leva i idag än när jag växte upp. Sanningen är inte så enkel.

Brottsutvecklingen i Sverige är inte entydig. Den ökar, minskar och ligger still som Oisin Cantwell i Aftonbladet nyligen skrev i sin krönika. Å ena sidan har det dödliga våldet minskat över tid. Risken att bli dödad är mindre idag än för 30 år sedan. Likaså har villa- och butiksinbrotten minskat kraftigt.

Samtidigt ökar brott kopplat till den organiserade brottsligheten. Särskilt gängvåldet med skjutningar och sprängningar. Många av dessa brott begås av en ytterst liten grupp, men dessa personer besitter ett stort våldskapital och kan hålla hela stadsdelar i skräck. De tjänar sina pengar på narkotikahandel och hotar vanliga människor som försöker motverka dem.

Detta får inte fortsätta. Vi kommer inte ge oss förrän vi har ryckt upp dessa gängstrukturer med rötterna.

Den enskilt viktigaste satsningen för att öka tryggheten är fler poliser på gator och torg. Vårt mål är 10 000 fler polisanställda år 2024 och det är positivt att redan idag se att polisen aldrig varit fler, och fler ska de bli.

Samtidigt har vi genomfört ett 50-tal straffskärpningar och ger polisen mer befogenheter som t ex hemlig dataavläsning och att enklare göra husrannsakan i samband med skjutningar.

Men det räcker inte. Nyrekryteringen till gängen måste brytas genom mer än bara hårdare tag. Bakom varje person som blir gripen, dömd eller skjuten står ofta 10-15 nya redo att kliva fram för att fylla luckan i ledet.

Det vet polisen och pekar tydligt på att det inte räcker med polisiära insatser, utan att också förebyggande insatser så som socialtjänst, fritidsverksamhet och skolan måste lyftas och ge de unga hopp om ett annat liv.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ställer gärna upp på våra straffskärpningar, men så gott som aldrig på brottsförebyggande insatser. I budgeten för 2019 strök de alla riktade anslag till skola och socialtjänst i utsatta områden som vi föreslagit. I stället sänkte de skatten med över 20 miljarder kronor, främst till de som redan har mycket. Det skapar inte trygghet i Sverige.

Ska vi lyckas knäcka brottsligheten krävs ett hårt och målmedvetet arbete över tid, både brottsbekämpande och brottsförebyggande, av samhället som helhet.

Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot och ordförande justitieutskottet

facebook Twitter Email