Händerna på ratten, inte på mobilen!

Från och med den 1 februari 2018 kommer det inte längre att vara tillåtet för en förare att använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen under färd.

– Det finns ett problem med distraherade förare i trafiken och ett av skälen är användande av mobiltelefon vid körning. Med all sannolikhet kommer förbudet att minska antalet trafikolyckor, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot med placering i trafikutskottet.

I december 2013 infördes en bestämmelse med syftet att minska det trafikfarliga användandet av mobiltelefoner. Enligt bestämmelsen är det tillåtet för förare att använda mobiltelefon så länge det inte utgör någon trafikfara.

– Den förra bestämmelsen innebar att även om polisen följde efter en bil med en förare som vinglade och pratade i mobilen, inte kunde ingripa. Det var orimligt. Nu vet alla vad som gäller, fortsätter Leif Pettersson.

Transportstyrelsen har härefter fått i uppdrag av regeringen att utvärdera denna bestämmelse vilket resulterade i ett förslag till regeländring i trafikförordningen.

Ändringen innebär att en förare inte får använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning på ett sådant sätt att hen håller den i handen. Förbudet mot att hålla utrustningen i handen gäller utan att det behöver göras en prövning av om användningen påverkat framförandet av fordonet negativt.

– Jag välkomnar beskedet och tycker att det ligger helt i linje med nollvisionen och det kommer att förbättra trafiksäkerheten på svenska vägar, avslutar Leif Pettersson.

För mer information:
Leif Pettersson, riksdagsledamot
070-606 98 40

facebook Twitter Email