Hållbart arbetsliv och tillit är vägen

"Vägen till positiv utveckling och en välmående organisation går inte genom att toppstyra. Det kräver att det finns tillit i styrningen och att proffsen ska få vara proffs. " skriver Anders Öberg i sin krönika i NSD.

Personalen är grunden och hjärtat i en väl fungerande vårdorganisation. Att lyckas med personalförsörjningen är helt avgörande i vårt mål att trygga en vård av högsta klass i Norrbotten.

Kompetensförsörjningen i sjukvården är sedan länge ett uppmärksammat problem, och betraktas som en av de största utmaningarna. Orsaken till situationen är flera och till stor del utifrån sjukvårdens positiva utveckling med en omfattande specialisering inom många områden. Vi kan idag helt enkelt göra mer för många fler, vilket resulterat i bättre hälsa och många fler levnadsår.

Som en konsekvens av personalbrist har hälso- och sjukvården tvingats vända sig till hyrpersonal, vilket har varit mycket kostnadsdrivande.

En hög personalomsättning bidrar till en minskad effektivitet och en sämre upplevelse för både personalen och patienten.

Att rekrytera och behålla kompetens inom organisationen är en komplex fråga. Det förutsätter en rad insatser för att det ska över tid vara hållbart. En organiserad introduktion med mentorskap av erfarna kollegor. Att personalens kompetens används på rätt sätt, vilket både är en viktig fråga för att skapa en effektiv organisation samt att skapa en god och trivsam arbetsmiljö för de anställda.

Därför behöver medarbetares kunskap och erfarenheter tillvaratas, att det finns goda möjligheter till utveckling samt att arbetsvillkor, löner och arbetssituation är tillfredsställande.

Nya digitala lösningar som används på rätt sätt kan även bidra till en ökad flexibilitet i arbetet för professionen, vilket ökar attraktiviteten i vårdyrkena.

Jag får samtal från chefer och medarbetare i Region Norrbotten som beskriver en ohållbar arbetssituation. Där sjukvården just nu på många områden har oändliga behov med många svårt sjuka.

Allt hänger samman. För att klara liv och hälsa förutsätts att alla personalkategorier som lokalvård, transporter, kostservice och många andra funktioner får och kan göra sina insatser. Förändringarna som dessutom nu genomförs innebär att var tionde medarbetare sökt om sitt eller någon annan uppgift inom regionens verksamheter. Denna förändring kommer inte gå obemärkt förbi.

Vägen till positiv utveckling och en välmående organisation går inte genom att toppstyra.

Det kräver att det finns tillit i styrningen och att proffsen ska få vara proffs.

facebook Twitter Email