Gratis pneumokockvaccin

Från och med 1 mars 2018 föreslås pneumokockvaccin bli avgiftsfritt för norrbottningar som är 65 år och äldre samt för vissa riskgrupper.

Pneumokockvaccin ingår sedan 2009 i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och är idag avgiftsfri för barn och unga upp till 17 år.  Totalt vaccineras årligen närmare 9 000 personer mot pneumokocker i Norrbotten. Barn och unga utgör ca 85 procent av det totala antalet vaccinerade i länet. Övriga är i huvudsak personer som tillhör någon av riskgrupperna.

Pneumokocker kan orsaka olika sjukdomstillstånd som bihåle- och öroninflammation, men kan även ge allvarligare infektioner och är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Bakterien kan också spridas och orsaka djupa livshotande infektioner som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

-Genom det här förslaget hoppas vi att fler äldre och personer inom riskgrupper kommer att vaccinera sig och därmed undvika att drabbas av allvarliga infektioner, säger regionrådet Anders Öberg.

Idag kostar det 395 kronor att vaccinera sig mot pneumokocker, varav besöksavgift utgör 200 kronor och själva vaccinet kostar 195 kronor.

Förslaget omfattar avgiftsfri pneumokockvaccination för följande grupper:

  • Personer som är 65 år eller äldre, oavsett hälsotillstånd.
  • Patienter med kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom såsom KOL och svår astma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, kronisk leversjukdom, kronisk njursvikt, diabetes mellitus, faktisk eller funktionell avsaknad av mjälte, kroniskt alkoholmissbruk, likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen, cochleaimplantat samt tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Nära kontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
facebook Twitter Email