Glädjande besked – förstärkta infrastruktursatsningar i Norrbotten

Förra veckan presenterade Infrastrukturminister Tomas Eneroth den nationella infrastrukturplanen där Norrbotten får ta del av förstärkta satsningar gällande bland annat Norrbotniabanan, Luleå Hamn och Malmbanan. Med regeringens förslag så skickas en tydlig signal till industrin att regeringen ser vad som händer i Norra Sverige och tar höjd för fortsatt utveckling.

Regeringen möter den gröna industriella revolutionen i norra Sverige med en kraftig satsning på infrastruktur och tidigarelagda investeringar. Regeringen skjuter till ytterligare pengar för bland annat utbyggnad av Norrbotniabanan, delen Dåva–Skellefteå, och åtgärder på Luleå C.

I planen ingår också förstärkning av Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen och mellan Svappavaara och Kiruna för att möjliggöra tyngre tåg. En satsning görs också på stambanan genom övre Norrland.

Jämfört med Trafikverkets förslag förstärker regeringen kapaciteten på Malmbanan, till exempel förlängning av flera mötesstationer, men också förbättrad kapacitet samt stängselsystem och passager för ren och vilt på delen mellan Boden och Gällivare.

För att möjliggöra sjötransporter året runt i hela Sverige är en väl fungerande isbrytarservice nödvändig. För första gången finns därför beslut om investering i nya isbrytare.

– Det är både glädjande och viktigt att regeringen så tydligt fortsätter satsningarna i norr mitt i den industriella omställningen som nu pågår. Det vi tillsammans här skapar är viktigt både för länet, landet och planeten, säger Socialdemokraterna Norrbottens ordförande Fredrik Lundh Sammeli.

– Framtiden finns i Norrbotten och att regeringens nationella infrastrukturplan har ett tydligt näringspolitiskt perspektiv är smart socialdemokratisk politik. När vi ställer om vårt samhälle skapas såväl nya jobb som sänkta klimatutsläpp, fortsätter Anders Öberg, regionråd i opposition (s)

Även det Socialdemokratiska kommunalrådet i Luleå Carina Sammeli gläds åt dagens besked.

– Luleå är en vinnare med dagens besked från regeringen. Att Luleå är navet för den gröna industriomställningen märks inte minst på att vi aldrig tidigare sett så många Luleånamngivna objekt i en nationell infrastrukturplan, avslutar Carina Sammeli.

facebook Twitter Email