Fullt fokus på jobben

Regeringen föreslår flera stora satsningar på jobben i den kommande höstbudgeten. Fler ska komma i sysselsättning genom studier och arbete.

Under tisdagen presenterade regeringen en rad nya förslag inom arbetsmarknadsområdet. Svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig starkt och fler kommer i arbete, samtidigt som det finns grupper som riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet. Därför föreslår regeringen förstärkningar på totalt 8 miljarder kronor.

Satsningarna innefattar flera olika områden. Det handlar dels om förstärkningar av Arbetsförmedlingen, men även särskilda insatser för att arbetssökande, asylsökande och föräldralediga nyanlända ska komma i arbete.

Regeringen vill även genomföra satsningar på utbildningsområdet. Kunskapslyftet ska byggas ut och anpassas för att bättre kunna matcha arbetsmarknadens behov. Även satsningar inom Komvux yrkesutbildningar

Emilia Töyrä (S), norrbottnisk riksdagsledamot, ser positivt på de satsningar regeringen går fram med.

-Det är väldigt positivt att regeringen väljer att satsa för att fler ska komma i sysselsättning genom arbete och utbildning. Det är viktigt att regeringen genomför kraftfulla insatser för att förhindra att personer hamnar i långvarig arbetslöshet. Det här kommer vi att se effekter av också i Norrbotten, säger hon.

Även Linus Sköld (S), norrbottnisk riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet, ser med tillförsikt på regeringens satsningar.

-För att fler ska kunna ta de jobb som växer fram är det nödvändigt att det finns goda möjligheter till utbildning. Det gör att fler får möjlighet arbete till arbete och försörjning, samtidigt som företagen får större möjligheter att hitta den kompetens man eftersöker, avslutar Linus Sköld (S).

 

För mer information:

Linus Sköld 072-467 62 10

Emilia Töyrä 072 538 30 67

facebook Twitter Email