Framtiden finns i Norrbotten

 

Norrbotten ska leda den gröna omställningen med framtidens jobb

Vi socialdemokrater tror att det är genom att skapa jobb och växla upp vi bäst tacklar klimathotet. Sverige och Norrbotten ska leda klimatomställningen och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och skapa framtidens jobb.

Vi har en historia av att ligga i framkant

Norrbotten har länge legat i framkant inom många områden. Vi har den gröna energin, då vi står för stor del av vårt lands vattenkraft samtidigt som vindkraften också byggs ut i vårt län. Vi leder därtill hela världens gröna industriomställning, med stora satsningar på hållbarhet inom stål- och gruvnäringen. Medan de globala klimatförändringarna går allt snabbare har vi i Norrbotten tagit på oss ledartröjan för hela världen i den gröna omställningen. Vi ser enorma satsningar ske runt om i vårt län och genom en klok politik kan vi skapa världens hållbaraste region som attraherar människor från hela världen. Det ligger i den norrbottniska ryggraden att vara stolta över vad vi åstadkommit men att också ständigt vilja mer. Vi bor på en plats där livskvaliteten till stor del ligger i vår natur och våra årstider och därför ska vi göra allt vi kan för att rädda vårt klimat.

Den gröna omställningen kräver en infrastruktur som håller måttet

För transport av både människor och varor behöver vi även påskynda byggandet av Norrbotniabanan, vi behöver dubbelspår på malmbanan och vi behöver bättre och säkrare vägar. Våra långa avstånd gör detta till en nödvändighet, och vi socialdemokrater kommer arbeta hårt på samtliga politiska nivåer för att hela Norrbottens län ska ha trygga vägar och bra förbindelser. Men infrastruktur är också mer än så. För att folk faktiskt ska kunna bo och arbeta i hela Norrbotten behöver vi också bredband och mobiltäckning i hela vårt län, och ett elnät som räcker till både för oss och den export vi bidrar med till resten av Sverige.

Omställningen kräver att välfärden möter upp

Samtidigt som vi gläds över vårt läns alla framgångar måste vi se de utmaningar vi har och lägga resurser där det behövs. Det handlar om infrastruktur. Det handlar om välfärd. Det handlar om utbildningsmöjligheter. Det handlar om att alla norrbottningar ska ha en meningsfull sysselsättning likväl som ett gott liv på sin fritid. Alla samhällets byggstenar måste kunna garanteras här om vi ska skapa framtidens Norrbotten.

Socialdemokrati är vägen framåt

Vår vana att vårda naturen samtidigt som vi gör nytta av dess resurser och skapar arbetstillfällen gör oss i vår del av världen unika. För oss står inte klimatomställningen i strid med den industriella utvecklingen, tvärtom möjliggör de varandra. Vi har den gröna energin, vi har råvarorna och vi har kompetensen. Med dessa bygger vi även vår välfärd och får en frisk, välmående och blomstrande befolkning. Denna syn är vad som gör Norrbotten – och socialdemokratin – bäst lämpad att leda vägen i den gröna omställningen.

 

Håller du med? Bli medlem i Socialdemokraterna här: https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem/bli-medlem-nu

 

facebook Twitter Email