Förslaget till nytt regionråd klart

Valberedningen för Socialdemokraterna i Norrbotten presenterar nu sitt förslag till regionrådskandidat jämte Anders Öberg. Historiskt många nomineringar till Socialdemokraternas kandidat som det andra regionrådet har kommit valberedningen tillhanda.

– Vi har utgått från antagna kriterier och riktlinjer och är oerhört glada över att vi haft så många kompetenta kvinnor föreslagna som vår andra regionrådskandidat, som tillsammans med vårt första-namn Anders Öberg ska ska forma ledningen, säger Mats Johansson, ordförande i Valberedningen.

Till regionråd tillsammans med Anders Öberg föreslås Birgitta Persson, 56 år från Överkalix.
Valberedningen motiverar sitt förslag med Birgittas breda erfarenhet som politiker. Hon har en bred kunskap som sträcker sig från det regionala till det lokala. Hon var kommunalråd i Överkalix åren 2010-2014 och är en tydlig och stark ledare med brett stöd i länet.
Birgitta har ett driv och en kunskap som kommer att vara ett viktigt bidrag för Norrbottens utveckling.

– Det är en stark ledarduo som presenteras inför distriktsårskongressen i april. Med Anders Öberg och Birgitta Persson som ledare kommer vi att kunna genomföra vår politik för den bästa hälso- och sjukvården och en stark regional utveckling, fortsätter Mats Johansson.

Förslaget till regionråd avgörs slutligen av 201 ombud från hela länet på distriktsårskongressen i Piteå den 14-15 april.

 

facebook Twitter Email