Förslag om rätt till fast läkare

Idag presenterar socialdemokraterna ett förslag om att stärka rätten till en fast läkare, precis i linje med förslaget om äldremottagningar som regionrådet Anders Öberg nyligen presenterade i Norrbotten.

– Rätten till en fast läkare som har det övergripande medicinska ansvaret, framförallt för patienter med kroniska sjukdomar och många vårdkontakter ger trygghet och kontinuitet framförallt för äldre personer, säger regionråd Anders Öberg.

Så mycket som möjligt av den vård man behöver ska finnas nära, exempelvis på hälsocentraler. Men idag är det för få som har en fast läkare. Det är en trygghet och ger också bättre vård i många fall. För att klara patienternas behov av trygghet, kontinuitet och samordning av vården krävs en stark nära vård som har det huvudsakliga ansvaret för patientens vårdbehov.

– Samma behov som vi ser i Norrbotten, gäller i hela Sverige. Det stärker oss i vår övertygelse att fokus behöver ligga hos dem med de största behoven och att vårt förslag om äldremottagningar i Norrbotten ligger helt rätt, fortsätter Anders Öberg.

Socialdemokraterna Norrbotten presenterade nyligen ett förslag om att inrätta äldremottagningar på länets hälsocentraler med geriatrisk och palliativ kompetens.

– Tillsammans med de satsningar vi gör för att behålla läkare i primärvården vill vi stärka den nära vården, säger Anders Öberg avslutningsvis.

För mer information:

Anders Öberg, regionråd
070-609 35 63

facebook Twitter Email