Fler utbildningsplatser vid LTU

Coronavirusets effekter på ekonomin gör att fler kommer att behöva studera. En del av dem som blivit av med jobbet kan behöva lära nytt för att komma tillbaka in i arbetslivet. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 ett omfattande paket för jobb och omställning i spåren av coronapandemin, med satsningar på åtgärder för ekonomisk trygghet, stärkt kompetens och förbättrade jobbchanser.
  • I våras presenterade vi socialdemokratiska riksdagsledamöter i Norrbotten statistik som visade tydligt att länet behöver fler utbildningsplatser. För att möta konsekvenserna av Coronapandemin och behoven av omställning i samhället satsar den socialdemokratiskt ledda regeringen nu ordentligt på fler utbildningsplatser, säger Linus Sköld, riksdagsledamot Norrbotten.

Söktrycket till högskolan har ökat rejält vilket är ett kvitto på behovet av utbildningsplatser. Den som blir arbetslös ska få chans till utbildning, omställning och vid behov kunna få stöd att hitta ett nytt arbete. Högskolan byggs ut så att fler kan utbilda sig till bristyrken som lärare och sjuksköterska, så att fler kan studera på avancerad nivå och så att fler kan läsa korta och behörighetsgivande kurser för ett livslångt lärande, för att ta några exempel. Utbyggnaden sker i hela landet.

  • Jämfört med när regeringen tillträdde har vi i och med budgeten för 2021 byggt ut antalet platser på folkhögskola, vuxenutbildning, yrkeshögskolan och högskolan med 140 000 platser.

Under 2019 fanns resurser motsvarande 7356 helårsstudenter vid Luleå tekniska universitet. Under året har vi nu ökat resurserna till högre utbildning så att det för LTUs del kommer kunna möjliggöra en ökning på omkring 470 helårsstudenter.

  • Att satsa på högre utbildning är viktigt för en kunskapsnation för Sverige. I ett län som Norrbotten är satsningen helt nödvändig och mycket efterlängtad, avslutar Linus Sköld

 

 

facebook Twitter Email