Fler behöver ges möjlighet att testas för Covid-19 i Norrbotten

Under den senaste veckan testades ca 900 personer i Norrbotten med PCR metoden. För att nå upp till det nationella målet borde drygt 2500 tester ha genomförts.

Tester genomförs på de som tillhör prioriteringsgruppen, de som har tydliga symtom och som läggs in på sjukhus, personer på särskilt boende eller inom hemsjukvården och hemtjänst.

– Jag möter i mitt uppdrag många som idag inte ges möjlighet att testas utan uppmanas att bara stanna hemma. Nu behöver vi börja testa fler och framförallt de som jobbar inom vården och omsorgen och andra samhällsstrategiska funktioner för att undvika att sprida smittan, säger Anders Öberg, regionråd i opposition.

– Staten har garanterat kostnaderna för dessa provtagningar så det kan inte handla om en ekonomisk- eller ansvarsfråga mellan sjukvården och kommunerna. Nu behöver regionledningen visa handlingskraft och ge uppdraget till verksamheten att ordna så att fler kan testas och självklart även omfatta fler som har lindrigare symtom.

Idag finns en möjlighet att göra ett Serologitest som kan ge en bild om en person möjligen bär på antikroppar och därmed immunitet för sjukdomen. Testet ger en bild av läget just nu. Många frågar sig säkert om de haft covid-19 och om de vågar resa och hälsa på sina föräldrar, äldre personer eller personer som tillhör en riskgrupp.

– Just nu är det mest angeläget att prioritera de som har symptom eller möter personer i riskgrupperna och fler tester av dessa grupper bör göras skyndsamt, avslutar Anders Öberg.

För mer information:

Anders Öberg, Regionråd i opposition
070-609 35 63

facebook Twitter Email