En vårbudget med framtidstro

Idag presenterades regeringens vårändringsbudget. Inriktningen är tydlig; fler ska komma i arbete, välfärden ska stärkas, hela landet växa och Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland. För Norrbottens del innebär vårbudgeten bland annat mer pengar till sjukvården, förstärkning av äldreomsorgen och skolan samt ersättning till de kommuner som drabbades av 2018 års bränder.

Svensk ekonomi har utvecklats starkt. I en situation med en tilltagande ekonomisk osäkerhet i omvärlden är Sveriges utgångsläge gott. Ordning och reda råder i de offentliga finanserna, samtidigt som Sverige har den lägsta statsskuldskvoten sedan 1977 och den högsta sysselsättningsgraden på över 25 år. Sverige står väl rustat.

Med januariavtalet som grund bygger vi nu förändring som är hållbar över tid. Vi vill skapa förutsättningar för ett samhälle där sammanhållning och trygghet går hand i hand med människors frihet och möjligheter. Så tar vi Sverige framåt.

I den vårändringsbudget som nu presenterats får Region Norrbotten knappt 100 miljoner för 2019 och Norrbottens kommuner får ett tillskott på sammanlagt 290 miljoner kronor för att stärka såväl barnomsorg och skola som äldreomsorg.

– Jag är glad att vi nu styr bort från en servettskiss med fokus på skattesänkningar för de rikaste till smarta samhällsinvesteringar i det som bygger vårt samhälle starkt. Tillsammans i vårt nya mittensamarbete satsar vi nu på reformer som gör reell skillnad i människors vardag, konstaterar socialdemokraterna Norrbottens ordförande Fredrik Lundh Sammeli.

Utöver det får de kommuner som drabbades av sommarens bränder ytterligare omkring 5,3 miljoner kronor, varav merparten går till Jokkmokks kommun.

– Sommarens bränder drabbade framför allt Jokkmokks kommun oerhört hårt och det är bra att staten nu tar sitt ansvar och ersätter för de kostnader de hade i samband med brandbekämpningen genom att skjuta till pengar, konstaterar Fredrik Lundh Sammeli avslutningsvis.

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande
Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt: Camilla Friberg 076-762 23 22

 

facebook Twitter Email