En tryggare sjukförsäkring

Regeringen tar nu nästa steg i att stärka upp sjukförsäkringen. Det handlar om flera förslag som syftar till att öka tryggheten för den som blir sjuk.

Inkomsttaket i sjukförsäkringen ska höjas från 8 till 10 prisbasbelopp från och med den 1 januari 2022. Förslagen omfattar sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning, och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön. I genomsnitt ökar sjukpenningen för de som berörs med ca 9200 kronor per år.

Regeringen föreslår att en person ska kunna få sjukpenning även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan, om det är tydligt att personen kan börja arbeta igen inom 550 dagar. Detta för att möjliggöra längre rehabiliteringar. De nya reglerna i sjukförsäkringen ska även öka tryggheten för personer som arbetar på osäkra anställningar.

Förslagen innebär även att det ska bli enklare för den som blir sjuk att stegvis kunna återgå i arbete genom deltidssjukskrivning. Det kommer vara möjligt att med bibehållen sjukpenning, lägga upp arbetstiden på ett annat sätt än genom att minska den lika mycket varje dag.

Emilia Töyrä (S) riksdagsledamot och ledamot i socialförsäkringsutskottet är nöjd med regeringens satsningar på att stärka sjukförsäkringen.

-Det här har vi kämpat för länge och nu är det upp till riksdagens övriga partier att visa om de står upp för en mänsklig sjukförsäkring. Det här handlar om förslag som på riktigt skulle förbättra för vanligt folk när man blir sjuk, säger hon.

-Särskilt glad blir jag med tanke på att även personer med osäkra anställningar kommer att få ett ökat försäkringsskydd. Att vi höjer ersättningsnivån och det kommer ge drygt 9000 kronor mer för varje sjukskrivna i snitt. Man ska inte bli fattig för att man blir sjuk, avslutar Emilia Töyrä (S).

För mer information: Emilia Töyrä 070-538 30 67

facebook Twitter Email