En satsning på en bättre sommar för unga

Kommunerna ska få bättre möjligheter att anordna lovaktiviteter. I regeringens vårbudget finns flera satsningar med ett tydligt fokus på barn och unga.

Ytterligare 13,5 miljoner landar i Norrbotten för att ge barn och ungdomar en bättre sommar. Såväl smittsäkra sommarlovsaktiviteter som sommarjobb och lovskola är satsningar som kommer att ge Norrbottens unga en bättre och mer meningsfull sommar.

Möjligheterna för ungdomar att få ett sommarjobb har minskat under pandemin. Därför tillför regeringen pengar för att förbättra kommunernas möjligheter att kunna erbjuda unga sommarjobb.

Pandemin har inverkat negativt många elevers skolundervisning och därför tillskjuter regeringen pengar för att anordna lovskola för elever i behov av olika stöd. Satsningen innehåller även andra insatser som bland annat i form av förstärkt frivilligundervisning under skollov för elever i grund- och gymnasieskolan.

Pengarna i satsningen ska även gå till att säkerställa att kommunerna har möjligheter att erbjuda avgiftsfria och smittsäkra aktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år.

-Det här är en väldigt viktig satsning från regeringen som bidrar till att öka jämlikheten. För många unga har pandemin haft en negativ inverkan. För en del har det påverkat skolgången och många har tvingats avstå aktiviteter och socialt umgänge. Särskilt de som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation, har riskerat att drabbas extra hårt, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S).

-Satsningen på sommarjobb för barn och unga är en viktig investering i framtiden. Att stärka kommunernas förutsättningar att skapa sommarjobb underlättar även för ungdomarnas framtida möjligheter till inträde på arbetsmarknaden, avslutar Hanna Bergstedt (S).

facebook Twitter Email