Drygt 72 miljoner till Region Norrbotten för personalsatsningar

Region Norrbotten får drygt 72 miljoner kronor, efter en överenskommelse mellan regeringen och alla landsting/regioner. Pengarna ska användas till att förbättra förutsättningarna för sjukvårdens medarbetare och utveckla vårdens verksamheter.

– Jag är väldigt glad över att regeringen nu kommit överens med kommunerna och landstingen kring satsningar på kompetensutveckling och personalfrågor. Det ger förutsättningar att göra skillnad på riktigt och förbättra både möjligheterna till att utveckla medarbetarnas arbetssituation och att utveckla verksamheterna, säger Anders Öberg, regionråd med ansvar för personalfrågor.

Regeringen tillför sjukvården totalt 5,5 miljarder kronor 2018, vilket är en historiskt stor satsning.

– Det är verkligen tydligt att det spelar roll vem det är som styr Sverige nationellt för oss som verkar regionalt och lokalt. Magdalena Andersson gör ett fantastiskt arbete som finansminister och de här satsningarna kommer att göra stor skillnad för våra medarbetare och verksamheter, fortsätter Anders Öberg.

Utveckla medarbetarnas arbetssituation handlar om att stärka den egna bemanningen genom att exempelvis anställa fler, satsa på arbetsvillkor samt om tillräckligt antal medarbetare med rätt kompetens samt insatser för att behålla och utveckla medarbetare. Utveckla vårdens verksamheter handlar om insatser för utvecklingsarbete, med insatser som rör chefernas utvecklingsarbete, förbättrad planering och organisation och verksamhetsstöd för personalen.

– Ett exempel på en verksamhet som nu kommer att kunna utvecklas är Vårdnära servicemedarbetare där vi jobbar med uppgiftsväxling för att frigöra resurser i våra verksamheter för att få mer tid för patienterna, säger Anders Öberg avslutningsvis.

För mer information:

Anders Öberg, regionråd
070-609 35 63

facebook Twitter Email