Detta är vad valet handlar om

De fyra första namnen på regionlistan, Emilia Töyrä, Johannes Sundelin, Camilla Friberg och Anders Öberg skriver i dagens NSD.

Den vårdsökande som nås av att tiderna är slut för dagen, bara minuter efter att hälsocentralen öppnat. Sjuksköterskan som hoppar kafferasten för att hinna hjälpa en kollega vars ögon blänker av tårarna hon håller tillbaka. Mamman vars barn hunnit börja gå innan hon får hjälp med sin förlossningsskada. Läkaren som måste remittera patienten till instanser utanför länet för att kompetensen upphandlats i Stockholm. Det är dessa personer, och tusentals andra, som det här valet handlar om.

Vi vet det, för det är dem vi möter. När vi besöker verksamheter, när vi samtalar med personal, och när vi träffar norrbottningar utanför mataffären eller när vi knackar på. Vi Socialdemokrater är ödmjuka inför att vi, under åren vi styrde Region Norrbotten, inte gjorde allting rätt. Men aldrig trodde vi att vi, efter fyra år med Kenneth Backgård och Linda Frohm som regionråd, skulle stå här och lova något så grundläggande som att lyssna på hälso- och sjukvårdens personal. Så undermåligt har ledarskapet från Sjukvårdspartiet och Moderaterna i Region Norrbotten varit.

Därför är vårt viktigaste vallöfte detta: Socialdemokraterna i Norrbotten står för ett ledarskap som lyssnar på personalen.

Därför är vårt viktigaste vallöfte detta: Socialdemokraterna i Norrbotten står för ett ledarskap som lyssnar på personalen. Får vi förtroende att styra i regionen är det första vi ska göra att sätta oss ner tillsammans med verksamheterna, med personalen, med fackförbunden, för att tillsammans ta fram ett tillitsbaserat arbetssätt och på så vis staka ut vägen för Region Norrbotten.

Det är en rättvisefråga. För alla har rätt att ha det bra på jobbet. Men när det gäller just en så viktig yrkesgrupp som vårdpersonal handlar det om mer än så. För en god välfärd förutsätter en välmående personal. När vi talar om en bättre tillgänglighet handlar det om att personalen ska ges förutsättningar och ha tid att svara i telefon, ta emot den vårdsökande i väntrummet, och att de digitala kontaktvägarna till vården ska vara en förstärkning – inte ett hinder – för personalen.

För vårt mål är en trygg, tillgänglig, jämlik och bra vård i hela Norrbotten. Där välfärden är under demokratisk kontroll, för både de vårdsökandes och personalens skull. Nuvarande regionlednings passivitet och arrogans låtit Region Norrbotten hamna bland de sämsta i landet på just dessa punkter. Förändring och förbättring sker inte i handvändning, men vi Socialdemokrater är beredda att göra jobbet och ta det ansvar som Backgård under fyra år backat ifrån.

Emilia Töyrä (S)

Anders Öberg (S)

Camilla Friberg (S)

Johannes Sundelin (S)

facebook Twitter Email