Det mesta är ogjort, underbara framtid!

Ett stort tack till er alla för ert stöd genom åren! Efter en lång tid i politiken lämnar jag nu uppdraget som heltidspolitiker. Det har varit en fantastisk tid med mycket arbete och ett väldigt högt tempo. Det är dags för mig att ta ett steg tillbaka, släppa fram yngre förmågor och dra ner lite på tempot.

Jag är oerhört glad för det stöd jag känt och för det förtroende som jag fått från norrbottningarna under de här åren. Jag hoppas att fler väljer att ta steget in i politiken, det är viktigt att vi har ett stort politiskt engagemang i länet. Det är bara genom att arbeta tillsammans som vi kan åstadkomma förändring på riktigt. Om du själv inte vill engagera dig politiskt, stötta gärna den som vill det.

Diskutera livligt och högt och var konstruktiv. Politiken är väldigt rolig men den kan också vara tuff och då behöver man stöttning och uppmuntran.

När Stefan Löfven tillträdde som statsminister efter valet 2014 var han tydlig med att en av mina viktigaste uppgifter som landsbygdsminister var att flytta fram positionerna för landsbygden och försöka sluta klyftan mellan land och stad. Vi har under den gångna mandatperioden genomfört historiska satsningar på landsbygden. Till exempel finns nu en livsmedelsstrategi och en landsbygdsproposition på plats och vi har börjat få ordning och reda i jaktfrågorna.

Det finns nu en bred politisk enighet om att hela Sverige behövs. Landsbygden har tagit allt större plats i debatten och fler känner nu till den klyfta mellan land och stad som har vuxit fram genom åren. Jordbrukets status har stärkts och jag upplever att det finns en stor förståelse för hur viktig svensk matproduktion är för vårt land. Det är ett större fokus på de gröna näringarna och på skogens roll för omställningen från ett oljebaserat samhälle till en fossilfri bioekonomi.

Vi har lagt om kursen för landsbygdspolitiken men det är viktigt att komma ihåg att det tar tid att vända en negativ utveckling. Mycket återstår att göra men riktningen har varit tydlig – hela Sverige ska leva.

Ett slut är alltid början på något nytt och nu är det dags för ett nytt kapitel i mitt liv. Jag är en stolt socialdemokrat och kommer fortsätta mitt engagemang för ett rättvisare samhälle, men vare sig som statsråd eller som riksdagsledamot. Det är också dags för ett nytt kapitel i svensk historia när Sverige nu har en ny regering byggd på bred samverkan i mitten av svensk politik. Arbetet med att sluta klyftan mellan land och stad fortsätter.

Och som min gode vän Ingvar Kamprad sa: ”Det mesta är ogjort, underbara framtid!”

Sven-Erik Bucht, tidigare landsbygdsminister

facebook Twitter Email