Den svenska modellen är i farozonen

Det går bra för Sverige. 300 000 fler har ett jobb att gå till. Sverige har inte haft en så låg statsskuld sedan 1970-talet. Regeringen har genomfört miljardreformer för att vända utvecklingen på svensk landsbygd. Men vi är inte klara, mycket finns kvar att göra.

På mina resor runt om i Sverige träffar jag fantastiska människor. Människor som brinner för sin bygd. Människor som ställer upp för varandra och hjälper till där det behövs. Att lösa problem gemensamt är en av många fina traditioner vi har i Sverige.

Flera jag träffar ger samtidigt uttryck för oro. Vad händer med bygden när det största företaget flyttar sin produktion. En del känner sig svikna av samhället.

Några av dem jag träffat överväger att rösta på Sverigedemokraterna. Det är viktigt att komma ihåg att det finns inga proteströster, röstar du på det partiet röstar du inte mot andra partier. Du röstar för Sverigedemokraternas politik.

En viktig del av den svenska framgångssagan är tryggheten på arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna vill luckra upp vår arbetsrätt, lagen om anställningsskydd. De vill göra våra anställningar otryggare och samtidigt göra det dyrare att vara med i facket. Om tillräckligt många röstar på Sverigedemokraterna riskerar vi att den svenska modellen och vår trygga arbetsrätt försämras.

Sverigedemokraterna vill sänka skatten med nästan 40 miljarder, även här i gott sällskap med moderaterna. Det är inte möjligt att klara av de investeringar vi behöver göra i skolan, sjukvården och äldreomsorgen och samtidigt genomföra omfattande skattesänkningar.

Alternativen inom svensk politik kan inte vara tydligare. En röst på Sverigedemokraterna är en röst på deras arbetsmarknadspolitik och välfärdspolitik. Får Sverigedemokraterna inflytande riskerar vi att försämra en lång svensk tradition av trygghet på jobbet och stark välfärd.

Vi socialdemokrater vill med oförminskad styrka fortsätta att arbeta för en starkare välfärd och ett tryggare Sverige. Vi vill öka den polisära närvaron i hela landet genom 10 000 fler polisanställda. Vi vill höja statsbidragen för att klara välfärden i hela landet, från dagens 35 miljarder till 65 miljarder årligen i slutet på nästa mandatperiod. Vi vill göra ytterligare satsningar på landsbygdens vägnät med 500 miljoner årligen. Vi vill öka den statliga närvaron, göra reseavdraget avståndsbaserat och ändra i strandskyddet så att det går att bygga sjönära på landsbygd.

Om vi socialdemokrater får ett fortsatt förtroende efter valet 9 september kommer vi öka anställningstryggheten och förbättra möjligheterna till ett fast jobb. Vi kommer att fortsätta vår kursomläggning för landsbygden, minska klyftan mellan stad och land och slå vakt om svenska traditioner, som en stark och trygg välfärd.

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

facebook Twitter Email