Dags att förändra strandskyddet

Socialdemokraterna gick till val 2018 på att förändra strandskyddsreglerna så att de fungerar bättre i hela landet. I dagarna överlämnar regeringens särskilda utredare förslag till miljöministern ändra strandskyddets utformning.

En del i januariavtalets 73-punktsprogram är att se över strandskyddet. Regeringens utredare presenterar nu sina förslag till förändringar i miljöbalken för miljöministern. Uppdraget har varit att göra om strandskyddet i grunden utan att äventyra det ursprungliga syftet med strandskyddet.

Utredningen föreslår att det ska göras genom en ökad differentiering, där hänsyn ska tas till att tillgången på sjöar och stränder varierar i stora delar av landet. Kommuner med en låg exploateringsgrad av stränder kommer att ha lättare att få igenom lättnader i strandskyddet. Kommuner som idag inte exploaterar stränder så mycket kommer att ha lättare att få igenom lättnader i strandskyddet. I exempelvis Jokkmokks kommun som har den lägsta exploateringsgraden av stränder (1,4%), ska det bli lättare att få igenom undantag från strandskyddsreglerna än i Danderyd som har den högsta exploateringsgraden (68,9%). På så sätt kommer strandskyddet även att förstärkas i områden där stora delar av stränderna redan exploateras.

Norrbottens socialdemokratiska riksdagsledamöter tar emot förslagen från utredningen positivt:

-Det här är en fråga som vi drivit länge. Det är en viktig fråga för landsbygden, både genom att det blir enklare att bygga strandnära och för att det förbättrar förutsättningarna för småföretagande och besöksnäring att etablera sig i områden med lägre befolkningstäthet och exploateringstryck. Vi ser fram emot regeringens proposition på området, säger Ida Karkiainen, riksdagsledamot (S).

Robert Bernhardsson, Kommunalråd i Jokkmokks kommun kommenterar:

-För en befolkninngsmässigt liten kommun som Jokkmokk så är lättnader i strandskyddsreglerna otroligt viktiga. Kommunen behöver skapa bättre förutsättningar för fler besökare och för nya invånare att kunna bo och försörja sig i kommunen. För det krävs att kunna göra viss bebyggelse i strandnära lägen i områden som har god tillgång till strandområden, men utan att strandskyddets syften åsidosätts, avslutar Robert Bernhardsson.

facebook Twitter Email