Behoven ska styra inom sjukvården

Linus Skölds (S) krönika i Norrländska Socialdemokraten den 5 maj 2022.

Tidigt förra våren avslöjade Piteå-Tidningen i en granskning att Älvsbyns fastigheter betalar en sjukvårdsförsäkring åt sina tjänstemän som personalförmån. Ett kommunalt bolag i en S-styrd kommun köpte alltså sina anställda förbi sjukvårdskön. Men bara de anställda som duschar före jobbet. Alla som duschar efter jobbet blev utan.

Kommunals ordförande höjde rösten och tyckte det var orättvist. Bolagets direktör försvarade det hela med påståenden om att tjänstemännen är svårare att ersätta.

Det socialdemokratiska kommunalrådet Tomas Egmark stampade ner foten.

”Som socialdemokrat tycker jag inte det här är bra. Jag tycker inte att sådana försäkringar ska erbjudas som förmån i kommunala bolag eller i kommunal verksamhet överhuvudtaget”, sa han i PT den 1 mars 2021.

En stor del av samhällsgemenskapen, tryggheten och sammanhållningen bygger på vår generella välfärd. Den bidrar vi till efter förmåga och får del av efter behov. Följdriktigt finns en portalparagraf i hälso- och sjukvårdslagen som slår fast att ”Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.”

Möjligheten att teckna privata försäkringar som ger vård snabbare är ett avsteg från denna grundläggande princip. En privat försäkring fördelar vården till den som har råd att betala för den istället för till den som bäst behöver den.

Det är orättfärdigt och inte värdigt vårt välfärdsland.

Samtidigt finns det privata bolag även inom det offentligt betalda systemet. Riktigt bekymmersamt blir det när samma vårdbolag har avtal både med regionen, och med försäkringsbolag. Då får vårdbolaget möjlighet att välja mellan patienter ur två olika kösystem, ett privat och ett offentligt. På så vis åsidosätts principen om vård efter behov även inom den vård som betalas med skattepengar.

I förra veckan lade regeringen fram ett förslag som innebär att reglerna kring detta skärps så att privat betald vård inte ska tränga undan offentlig vård.

Men vi socialdemokrater är inte nöjda med det. I februari, ungefär samtidigt som Älvsbyns fastigheter meddelade i media att de sagt upp sjukvårdsförsäkringen för sina anställda, tillsatte socialminister Lena Hallengren (S) en ny utredning med uppdraget att lämna förslag om hur privata sjukvårdsförsäkringar kan förbjudas i vård som betalas med skattepengar.

I sjukvården ska den med störst behov prioriteras, inte den som kan betala för sig eller den som arbetsgivaren bedömer vara svårersättlig.

Det är därför vi måste återta den demokratiska kontrollen över sjukvården.

facebook Twitter Email