Både positiva och negativa besked för Norrbotten i infrastrukturplanen

Den nationella infrastrukturplanen för åren 2018–2029 som Trafikverket idag presenterade och överlämnade till infrastrukturministern innehöll Norrbotniabanan till Skellefteå, Malmporten och satsningar på Malmbanan.

Det nu lagda förslaget innebär en utökning med över 100 miljarder jämfört med tidigare plan. Utöver de ovan nämnda projekten av vikt för Norrbotten föreslås även investeringar/underhåll på delar av E10 och medel till ny bro över Kalix älv.

-Malmporten och Malmbanan är båda väldigt viktiga inte bara för Norrbotten utan också ur ett nationellt perspektiv som en förutsättning för tillväxt och jobb så det är glädjande att de båda finns med i planen, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot med placering i trafikutskottet som även lyfter det finmaskiga vägnätet som viktigt för Norrbotten.

-Det här är ett till stora delar positivt besked för Norrbotten även om en halv järnväg inte är någon fullträff. Norrbotniabanan till Skellefteå är ett viktigt etappmål men det är fortfarande i Norrbotten en stor del av svensk export skapas, säger Fredrik Lundh Sammeli, ordförande för Socialdemokraterna Norrbotten.

-Det är dock viktigt att komma ihåg att det här är Trafikverkets plan, inte politikens. Nu ska förslaget ut på remiss och först därefter kommer frågan att behandlas politiskt under våren 2018, säger Leif Pettersson avslutningsvis.

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande
Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt:
Camilla Friberg 076-762 23 22

Leif Pettersson, riksdagsledamot
070-606 98 40

facebook Twitter Email