Årets första maj-firande gick under parollen Tillsammans för trygghet

Under huvudparollen Tillsammans för trygghet samlades idag omkring 2 200 Socialdemokrater för att tillsammans fira arbetarrörelsens högtidsdag. I samtliga kommuner deltog regionala företrädare som på olika sätt berörde den svenska modellen och vikten av ett Sverige som håller ihop.

Förutom samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter i Norrbotten talade regionrådet Anders Öberg, regionrådskandidat Birgitta Persson, SSUs distriktsordförande Fredrik Bruhn, LO-distriktets ordförande Krister Johansson, ordföranden i riksdagens utbildningsutskott Matilda Ernkrans och Pappers ordförande Matts Jutterström på olika platser runt om i länet. I Luleå och Boden talade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Sven-Erik Bucht berörde i sitt tal bland annat de satsningar regeringen gör på välfärden, skolan och för att nya jobb ska växa fram. 300 000 fler har nu ett jobb att gå till, jämfört med 2014 och ungdomsarbetslösheten har inte varit så här låg sedan 2002. Sven-Erik konstaterade att skattesänkningar inte bygger en stark välfärd, det gör reformer och att en röst på socialdemokraterna den 9:e september är garanten för fortsatta satsningar på det gemensamma samhällsbygget.

Socialdemokraterna i Norrbottens ordförande Fredrik Lundh Sammeli talade i Älvsbyn och tog i sitt tal bland annat upp viken av ett samhälle som håller ihop.

– Segregationen klyver det svenska samhället mitt i tu. Mellan de som har makt och de som är maktlösa. Mellan de som har jobb och de som är arbetslösa. Mellan de som har framtidstro och de som känner vanmakt. Det viktigaste för att bekämpa främlingsfientlighet och rasism är därför att bryta segregationen. Uppdelningen mellan människor är farlig och utgör ett hot mot den svenska demokratin. Alla människors lika värde är grunden i vår ideologi. Det är en övertygelse som format oss och en kamp som ständigt måste pågå. Vi kommer aldrig att tystna när mörka krafter hotar vårt samhälle och ställer människa mot människa, sa Fredrik Lundh Sammeli bland annat i sitt tal.

Fredrik Lundh Sammeli lyfte även pensionärerna och lovade fortsatta satsningar.

– Här vill jag idag ge ett tydligt löfte: Vi kommer att fortsätta leverera konkreta reformer för att Sveriges pensionärer ska få det bättre och tryggheten ska stärkas. Inte om 20 år – utan nu, sa Fredrik Lundh Sammeli avslutningsvis.

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli
Ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt: Camilla Friberg
076-762 23 22

Madelene Rydehäll
Förste ombudsman Socialdemokraterna Norrbotten
070-894 88 10

 

 

facebook Twitter Email