Anders Öberg vill prioritera den nära vården

Under den första kvällen på Socialdemokraternas partikongress i Örebro genomfördes en allmänpolitisk debatt. Anders Öberg, regionråd i opposition och delegationsledare, deltog i debatten och lyfte vikten av att göra ett offensivt arbete när det gäller partiets hälso- och sjukvårdspolitik för att återvinna förtroendet hos människor, att prioritera den nära vården och att Norrbotten vill bli pilotlän för en utvecklad 1177-app.

– Under lördagen kommer partikongressen att genomföra ett seminarium om framtidens sjukvård vilket blir startskottet för ett utvecklingsarbete på området. Människors förtroende för vår sjukvårdspolitik minskar stadigt och det behöver vi ta på allvar och förändra så jag välkomnar det beskedet från partistyrelsen, konstaterar Anders. Även i Norrbotten har vi startat upp ett ambitiöst arbete för att ta fram ett nytt hälso- och sjukvårdspolitiskt program och vi tror att det arbetet kommer att jacka i väl i den nationella kontexten där vi gärna bidrar med våra erfarenheter.

– Vi behöver orka ta krafttag för att utveckla hälsocentralerna där det första mötet med vården sker även om det betyder att vi behöver omfördela resurser, säger Anders. Det är en nödvändig utveckling för att möta de ökade behoven på hälsocentralerna med både fler äldre och fler med psykisk ohälsa.

– Jag är dessutom övertygad om att Socialdemokraterna behöver driva på den digitala utvecklingen inom sjukvården och där vill Norrbotten gärna bidra och gå före genom att bli pilotlän för att utveckla 1177-appen så att det går att möta sjukvårdspersonal digitalt via sin telefon, surfplatta eller dator, avslutar Anders Öberg.

För mer information:

Anders Öberg, regionråd
070-609 35 63

 

 

 

 

facebook Twitter Email